Den som jobbar åtta veckor sammanhängande inom omsorgen i Borås i sommar får en extra ersättning på 3 000 kr, något som Borås Tidning rapporterat om. Ytterligare 3 000 kr extra erbjuds den som jobbar i äldreomsorgen i stadens ytterområden eller i delar av funktionshinderomsorgen.

­­– Det är ett sätt för oss att locka semestervikarier, vi vill vara konkurrenskraftiga för den arbetskraft som finns, säger Mario Golian, HR-chef på vård- och äldreförvaltningen.

Ersättningen erbjöds redan förra året och Mario Golian säger att det blev lättare att bemanna ytterområdena. Ändå saknades så sent som i maj 102 vikarier enligt Borås Tidning.

Man drar ner bemanningen

Marlene Hedlund på Kommunal tycker att kommunen i stället borde satsa på ordinarie personal, bemanning och arbetsmiljö.

– Så att vi har människor som vill jobba, att det lockar utifrån goda förutsättningar på arbetsplatserna så att man kan hitta tillbaka till en glädje att faktiskt arbeta i staden.

Marlene Hedlund, Kommunal.
Marlene Hedlund, Kommunal.

Hon menar att det blir den ordinarie personalen som får bekosta de extra ersättningarna.

– Om vi tittar på föregående år så får den ordinarie personalen hämta hem de kostnaderna sen. Det blir tajt, man drar ner bemanning och anpassar budget, de tänker kortsiktigt.

Mario Golian kan förstå kritiken men säger att kommunen redan satsar på ordinarie personal och att ersättningarna inte är så stora att de belastar budgeten.

Vill också satsa på ordinarie personal

– Det här är ju ett sätt att kunna erbjuda personal möjligheten att ta semester, självklart ska vi också satsa på ordinarie personal.

Mario Golian, HR-chef i Borås.
Mario Golian, HR-chef i Borås.

Ersättningen är ett exempel på den rad av åtgärder som kommuner tagit till för att locka vikarier. Förra året förekom tipspengar, gratis boende och hörlurar

I Borås fick omsorgspersonal ersättning för taxiresor eftersom bussturer dras in under sommaren. Erbjudandet gällde även ordinarie personal och är en lösning kommunen tar till även i år. Ordinarie personal som väljer att flytta sin semester kan få extra ersättning enligt kollektivavtalet.