Försöket gäller i kommunens ytterområden där busstrafiken glesas ut under sommarmånaderna.

Enhetscheferna får själva bedöma utifrån verksamhetes behov vilka av fast anställda och vikarier som ska få möjlighet att åka taxi för att kunna ta sig till och från arbetet.

Tufft läge inför semestrarna

Nyheter

Vikarier saknar körkort

Idén väcktes när många av de sökande till sommarvikariaten saknar körkort.

Kommunals sektion tyckte att det var ett bra förslag men att det inte bara skulle gälla för sommarvikarier utan all sommarpersonal. Och så blir det.

Verksamhetschef Anna-Clara Ringnes betonar att det handlar om resor till eller från äldreboenden eller samlingslokaler för hemtjänsten.

– Besök hos brukare ska som tidigare göras genom att gå, cykla eller med någon av kommunens elsparkcyklar för dem som saknar körkort. Scheman kan behöva anpassas för att detta ska bli möjligt, fortsätter hon.

Anna-Clara Ringnes.
Anna-Clara Ringnes.

Försöket ska utvärderas om några veckor, om det fungerar så kan det pågå tills busstrafikens tidtabeller ändras i augusti då skolorna börjar.

Inget stöd från Västtrafik

Kommunen har varit i kontakt med Västtrafik om de problem som glesare turtäthet orsakar.

– Men vi har inte fått någon respons på det, säger Mario Golian som är HR-chef på Borås Stad.

Äldreomsorg.

Personalkris i många kommuner

Nyheter

Den som utnyttjar möjligheten till taxiresor till och från jobbet kommer att förmånsbeskattas. Förmånsvärdet per månad beräknas enligt kommunen vara omkring 90 kronor.

Vill ha betald körkortsutbildning

Marlene Hedlund, ordförande i Kommunals sektion i Borås, tycker att kommunen borde erbjuda betald körkortsutbildning.

– Det skulle vara en bra kompetensutveckling och göra det lättare att rekrytera personal. Vi har lyft frågan med kommunen men hittills inte fått gehör för detta. Och vi tycker också att körkortsutbildning borde vara möjlig som en del av vård- och omsorgsutbildningen i gymnasieskolan.

Marlene Hedlund.
Marlene Hedlund.

HR-chef Mario Golian tycker det är en bra och intressant idé att kommunen kan bekosta körkortsutbildning för anställd personal.

– Jag har själv fört fram det förslaget. Men detta är inget jag kan besluta om. Det kan vara en fråga för våra politiker att i så fall bestämma om, säger han.