Det nya pensionsavtalet innebär att nuvarande nivå på tjänstepensionen höjs från 4,5 procent av lönen till 6 procent.

Det ska ske i tre steg, med 0,5 procent per år från 1 januari 2023 till 1 januari 2025.

Kommunals avtalsekreterare Johan Ingelskog säger att detta betyder mycket för trafikpersonalen inom Sobona Trafik.

– Det kan handla om ett par tusen mer i månaden i tjänstepension för den som börjar arbeta vid 24-25 års ålder.

På lönedelar över 44 375 höjs tjänstepensionen ytterligare. Enligt Johan Ingelskog är det möjligtvis några bland verkstadspersonal som kan beröras av detta bland Kommunals medlemmar.

Han är nöjd med uppgörelsen.

Lika för alla i kommunal verksamhet

– För oss har det varit viktigt att alla medlemmar inom den kommunala sektorn ska ha samma tjänstepensionsförmån. Våra medlemmar ska inte vara beroende av om kommunen driver verksamhet i egen regi eller i bolagsform. Nu blir det lika för alla.

Sobona Trafik är det sista avtalet som ansluter sig till det pensionsavtal som förhandlades fram för hela den kommunala sektorn 2021.

Att det ska dröja till 2025 innan avsättningen till tjänstepension blir lika hög för trafikpersonal som för andra kommunalt verksamma beror enligt Johan Ingelskog på att förändringen blir dyr för arbetsgivarna.

– Vi har gått med på att de ska få ett par år på sig för att klara den kostnaden, säger han.

Fotnot: Här går det att läsa mer om tjänstepensionen (extern länk).