I fredags publicerade Kommunalarbetaren ett debattinlägg skrivet av undersköterskan Sonja Höök, som oroas över missnöje och avhopp bland förtroendevalda bussförare i Kommunal. Hon undrar varför debattartiklar och nödrop på debattsidor i KA inte besvarats av förbundet. 

Det är verkligen inte konstigt att känna obehag och att sedan vilja gå till botten med de problem man ser. Och om hela bilden baseras uteslutande på dessa debattinlägg är det självklart att larmklockorna borde ringa. 

Vi har svarat

Men i själva verket har Kommunal svarat – bara inte på debattplats. Ingen av de situationer som beskrivs i artiklarna har pågått okommenterad, i stället har de lett fram till dialog mellan lokal nivå och förbundsnivå. Därifrån har man kommit fram till lösningar som medlemmarna är nöjda med. 

Och här kan ett visst mått av självkritik vara på sin plats. För uppenbarligen har inte våra åtgärder nått hela vägen fram. Kommunal är en demokratisk organisation där du som medlem och förtroendevald ska ha möjligheter att föra debatt eller lämna förslag till din klubb, sektion eller avdelning. 

Naturligtvis finns det saker som behöver förbättras, ibland är det vi själva, och vissa gånger krävs det att någon slår larm helt enkelt. Det är så en förtroendevald ska agera.

Som förbundssekreterare är jag djupt tacksam över att medlemmar och förtroendevalda gör sina röster hörda och säger ifrån när något känns fel eller orättvist. Det är det som vår förening bygger på. 

Förtroendevalda ska larma

Och Kommunal är en väldigt stor förening som finns över hela landet. Naturligtvis finns det saker som behöver förbättras, ibland är det vi själva, och vissa gånger krävs det att någon slår larm helt enkelt. Det är så en förtroendevald ska agera.  Och tanken är att nästa länk i organisationen alltid ska finnas ett telefonsamtal bort för den som har klagomål eller förslag. 

Bussförarna och deras arbetsvillkor är lika viktiga att driva som övriga medlemmars, och Kommunal driver dem lika intensivt. Schema- och bemanningsfrågor, ramtid, fysisk arbetsmiljö, hot och våld – allt detta är på agendan när Kommunal talar med arbetsgivarna både centralt och lokalt. Vi har gjort det klart för dem att de inte kan förvänta sig att klara rekryteringsutmaningen om de inte gör kraftiga förbättringar av bussförarnas villkor. 

Vi lyckas alltid till slut

Och det är bara så vi kommer lyckas, med ett gott samarbete mellan förbund, avdelningar, sektioner och förtroendevalda på arbetsplatserna. När vi går ihop, håller ihop och agerar tillsammans finns det inget som kan stoppa oss. Frågor kan ta tid att få igenom, men vi lyckas alltid till slut.

Men det kan finnas mer att lära här för mig. Därför har jag i dagarna hört av mig till Sonja Höök, via sektionen, och föreslagit ett personligt möte.

Jag ser fram emot att prata om hur vi tillsammans kan göra vår gemensamma förening bättre. Hur vi tillsammans kan skapa en förening som levererar trygghet och bättre arbetsvillkor på ett ännu starkare sätt.