Nu när priserna höjs på nästan allting, ja på allt som är nödvändigt för överlevnad, så kan det vara rimligt att kräva fem procents löneökning för oss som har låga löner.

Även om man har en låg lön måste man kunna leva på den lön som man arbetar ihop och inte behöva få statliga stöd för att leva ett normalt liv.

Högre priser, men samma låga löner

I grunden har vi samma ägg och mjölk. Samma drivmedel och samma el. Samma låga löner som tidigare. Det är bara priserna som förändrats. Räntorna stiger och hyrorna ska höjas. 

I takt med att priset på drivmedel höjts har alla andra tagit chansen och höjt sina priser, även om de inte fått höjda kostnader i samma utsträckning som höjningarna. 

Nu är det dags att facken tar låglönesektorn på allvar och kräver en rimlig löneökning på fem procent. Det är inte för mycket begärt.

Jag hoppas och ser fram emot att de låga lönerna höjs så att människor inte drabbas så hårt av den prisutveckling som vi ser nu. 

Nu är det dags att facken tar låglönesektorn på allvar och kräver en rimlig löneökning på fem procent. Det är inte för mycket begärt.

Svik oss inte nu, Kommunal

Samtidigt är det viktigt att de som redan har höga löner inte får ännu högre lön. Med tanke på det ekonomiska läget och inflationen skulle det bara förvärra och driva på ekonomin.

Det är därför läge för de högavlönade att stå tillbaka, för att vi som tjänar minst ska kunna klara oss. 

Jag hoppas att Kommunal inte sviker oss medlemmar. Jag hoppas att de inte kommer med låga lönekrav och kallar det för att prioritera oss lågavlönade medlemmar. För om vi inte kräver rejäla löneökningar för oss som tjänar sämst nu när det verkligen krävs för att vi ska kunna leva – när ska man då göra det?