Nästa år inleds förhandlingar om nya avtal för privat anställda medlemmar.

Kommunal och övriga LO-förbund kunde till slut enas om en gemensam modell i avtalsrörelsen som skulle ge mest till dem som tjänar minst.

Hon tycker att låglönesatsningen är viktig för Kommunals medlemmar.

– Många av dem har det väldigt svårt ekonomiskt och de behöver extra påslag för att klara sina liv.

Inte bra att kräva full kompensation

Hon menar dock att det inte går att kräva full kompensation för höjda priser. Det skulle enligt henne förvärra inflationen. Däörför menar hon att Kommunals medlemmar måste räkna med minskad köpkraft nästa år innan det förhoppningsvis vänder.

Samtidigt menar Malin Ragnegård att arbetsgivare och politiker har ett särskilt ansvar för att underlätta för dem som inte har råd med mat, hyra och ökade priser.

– Vi förväntar oss att arbetsgivarna tar hänsyn till detta när vi börjar förhandla. De måste vara beredda att ge mest till de lågavlönade. Vi kommer noga att bevaka att de inte ger mer till andra grupper. I så fall kräver vi kompensation. Det är inte arbetarna som ensamma ska stå tillbaka i dessa kärva tider.

SKR blandar sig i avtalsrörelsen

De avtalsförhandlingar som nu förbereds gäller för privat anställda medlemmar. Löner och villkor i SKR-avtalet för offentligt anställda i kommuner och regioner förhandlas först år 2024.

SKR:s förhandlingschef Jeanette Hedberg har dock uppmanat fack och arbetsgivare på den privata sidan att inte förvärra inflationen med för höga löneökningar.

Och hon uppmanar nu kommuner och regioner att lokalt av samma skäl hålla igen när lönerna i det nuvarande SKR-avtalet inom kort ska ses över.

Ska följa märket

Det sista avtalsåret, 2023, i SKR-avtalet påverkas också av de privata förhandlngarna. I avtalet står att löneökningarna det året ska följa det märke som förhandlas fram, det vill säga nivån på de löneökningar industrins parter enas om.

Malin Ragnegård är kritiskt till dessa utspel. Hon menar att även offentligt anställdas löner behöver få kompensation för dyrare tider.

– Kommuner och regioner gör inte heller de satsningar som krävs för bättre bemanning och arbetsmiljö. Samtidigt har de stora utmaningar för att klara att rekrytera den personal som krävs inom välfärden. Det måste SKR ta hänsyn till.

Kommer krav på stöd från regeringen

Hon tycker att den nya regeringen också borde bidra för att kompensera för dyra levnadsomkostnader. Hon vill inte precisera vad regeringen borde göra.

– Vi diskuterar detta inom LO. Men det kan till exempel handla om att slopa karensavdraget eller kompensation för dyrare hyra och el, säger Malin Ragnegård.