Jag undrar hur det är med GDPR. På förskolan får man inte sätta upp föräldrarnas namn. Men ligger man på sjukhus så är det bara ett draperi mellan patienterna, typ på uppvak, då får man veta en hel del.  Är det skyddat av GDPR eller gäller någon annan lagstiftning som skyddar mina personuppgifter på sjukhuset?

/ Undrar sömmerskan


SVAR: GDPR styr i första hand personuppgifter som lagras eller sprids digitalt. Vad som sägs muntligt som i ditt exempel på ett sjukhus skyddas inte av GDPR, däremot finns det sekretesslagstiftning som skyddar där.

Sedan är det skillnad vem som säger vissa saker på ett uppvak, om jag som inneliggande individ själv säger saker eller om vårdpersonalen gör det, men GDPR skyddar inte i ditt exempel.