Fotnot: Testet har utformats av Kommunalarbetaren i samarbete med Sangeeta Stridh, beroende- och medberoendeterapeut. Det är inte ett vetenskapligt test utan tänkt som ett stöd i att reflektera kring din arbetssituation och dina beteenden.