De flesta människor både vill och behöver uppleva att de arbetar med något meningsfullt. Men vad det är som gör att vi känner meningsfullhet på jobbet är inte helt enkelt att sätta fingret på.

En som har studerat det på nära håll är Maria Boström, medicine doktor inom folkhälsa och samhällsmedicin vid Göteborgs universitet. För några år sedan intervjuade hon unga vuxna om hur de såg på sin arbetsförmåga.

”Handlar om balans”

– Det handlar om balansen mellan de resurser man har i form av hälsa, kompetens och erfarenhet – och de krav man har på sig i arbetet. Om de stämmer överens så är det mer sannolikt att man känner meningsfullhet i arbetet.

Många i studien tog upp samma saker, oavsett vilka yrken de hade. Personer inom till exempel vård, skola, omsorg och transport visade sig ha mycket gemensamt i synen på vad som gör arbetet meningsfullt.

Höga krav på sig själva

– Att göra något som betyder något, att göra gott, göra nytta för människor och vilja hjälpa. Och att vilja gå till jobbet överhuvudtaget, att trivas och känna att det spelar roll att jag är där. Meningsfullhet ligger nära begrepp som motivation och engagemang, förklarar Maria Boström. 

Många av de unga i Maria Boströms studie tyckte att det var deras eget ansvar att jobbet kändes meningsfullt.  De hade höga krav på sig själva, trots att många hade ganska liten erfarenhet av arbets­livet. 

– Det blir väldigt svårt när man är ny – man kanske inte kan läsa koderna om hur man beter sig på just den arbetsplatsen. Får jag säga ifrån, kritisera och be om hjälp? 

Viktigt med introduktion

En bra introduktion kan vara avgörande för att den som är ny på jobbet ska känna meningsfullhet.

– Cheferna måste se de unga och ge dem rätt förutsättningar.
Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren alltid ett ansvar för att
introducera nyanställda.

– Men det är väldigt olika i olika branscher. På en del håll, som i vården, fungerar det förhållandevis bra. På andra ställen kastas du bara in i verksamheten utan introduktion. 

Viktigt att ha roligt ihop

Minst lika viktiga för känslan av meningsfullhet är arbetskamraterna. Hos dem kan man få stöttning och ha roligt ihop.

Men i dag är många organisationer så slimmade att det blir svårt att hinna med att prata med kollegerna, menar Maria Boström, och nämner förskola, skola och hemtjänst som exempel. 

– Där beskriver många att samarbetet är jätteviktigt för att arbetet ska flyta på och kännas meningsfullt. Att ha roligt med kolleger är väldigt viktigt, att hinna fika tillsammans till exempel. Men tyvärr är utvecklingen i vissa branscher att det inte finns så mycket plats för sådant. 

Mycket tid på arbetet

Känslan av meningsfullhet på jobbet påverkar också livskvaliteten i stort. Vi tillbringar så många av dygnets vakna timmar på arbetet – om det inte känns meningsfullt blir det tungt att bära även på fritiden. 

– Om man inte trivs så är man inte glad när man går hem och då finns det stor risk att det dimper ner på de nära och kära. Arbetet är en så stor del av livet.

– Det fanns en i studien som sade att »jag måste ju känna att jag vill gå till jobbet, annars är det ingen mening med det«. Jag tycker att det säger mycket om hur viktigt arbetet är för livskvalitén.  

5 saker som ger mening på jobbet

  • Fundera över vad just du behöver för att känna meningsfullhet i ditt arbete.
  • Hoppa inte över fikapauserna på jobbet – där öppnar vi oss för varandra och det bidrar till känslan av meningsfullhet. 
  • Var en bra kompis. Kollegerna är jätteviktiga för att skapa meningsfullhet. 
  • Försök hitta en chef som du trivs med – det är viktigt för känslan av meningsfullhet och trivsel.
  • Upplever du inte meningsfullhet på jobbet? Överväg att byta arbetsplats – vi tillbringar så mycket tid på jobbet att det påverkar livs-kvaliteten i stort.