Jag har varit timanställd i tre år inom vård och omsorg i en liten kommun. Jag har jobbat hårt, och finns alltid där när bemanning ringer och behöver krishjälp. I dag ringde min chef och sade att jag inte kan jobba mer för att jag har jobbat för många timmar enligt las. Kan detta stämma?

/ E


SVAR: Du skriver att du varit timanställd i tre år, kan det vara så att din chef menar att hon måste avsluta din anställning innan du blir konverterad till en fast tjänst enligt de förändringar som nyligen trätt i kraft i gällande kollektivavtal? De reglerna säger att du blir konverterad till en fast tjänst efter 18 månader antingen på AVA (allmän visstidsanställning) eller vikariat. I så fall skulle det kunna vara ett brott mot lag eller avtal och därför rekommenderar jag dig att skyndsamt ta kontakt med Kommunal lokalt.