Vänsterpartiet:

JA. Enligt Vänsterpartiet finns det ett behov av arbetsskor för vård-och omsorgspersonal. Bland annat eftersom det finns en koppling mellan att inte ha ordentliga arbetsskor och att drabbas av arbetsskador.

Socialdemokraterna:

JA. Socialdemokraterna vill att alla inom vård och omsorg ska ha rätt till avgiftsfria arbetskläder och arbetsskor.

Miljöpartiet:

JA. Miljöpartiet tycker att bra arbetsskor behövs för att undvika belastningsskador och olyckor. Dessutom är det en jämställdhetsfråga, då tillgången till arbetsskor kan skilja sig åt mellan mans-och kvinnodominerade branscher.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Centerpartiet:

KANSKE. Centerpartiet tycker att detta är en fråga för arbetsgivaren och arbetsmarknadens parter. Men med det sagt är partiet tydligt med att arbetsgivare självklart ska förse vård- och omsorgspersonal med arbetsskor när det behövs.

Liberalerna:

KANSKE. Liberalerna har inte tagit ställning till frågan om gratis arbetsskor för vård- och omsorgspersonal. Partiet tycker att det är självklart att alla i välfärden ska ha acceptabla arbetsvillkor, men arbetsvillkoren ska regleras mellan fack och arbetsgivare för att värna den svenska modellen.

Moderaterna:

KANSKE. Moderaterna tycker att rätt arbetskläder är viktigt och att det är bra om alla arbetsgivare tar ett större ansvar för att ordna detta. Dock har partiet inga förslag på en nationell finansiering för gratis arbetsskor eller arbetskläder.

Kristdemokraterna:

JA. Kristdemokraterna planerar att lägga ett förslag som rör gratis arbetsskor i kommande riksdagsmotioner. Orsaken är att partiet tycker att arbetsskor inom vård och omsorg är viktigt både för arbetsmiljön och patientsäkerheten.

Sverigedemokraterna:

KANSKE. Sverigedemokraterna tycker att gratis arbetsskor för vård- och omsorgspersonal låter rimligt, men att det är en prioritering som borde skötas på kommunal och regional nivå.

Så påverkas du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Frågan om finansieringen av arbetsskor kan påverkas av alla tre val.

Ställ en egen fråga!

Vilken fråga skulle du vilja ha svar på av partierna inför valet? Mejla therese.soderlund@ka.se.