Karensavdraget innebär att anställda förlorar pengar när de inte kan jobba på grund av sjukdom.

Vänsterpartiet:

JA. En brådskande och högt prioriterad fråga inom sjukförsäkringen är att avskaffa karensavdraget står det på partiets hemsida.

Socialdemokraterna:

NEJ. Men de vill ändra karensavdraget och satsa miljarder på att göra det mer rättvist för dem som inte har möjlighet att jobba hemifrån. Man vill först avvakta förslagen från den pågående utredningen om karensavdraget.

Miljöpartiet:

JA. Partiet beslutade på sin senaste kongress att driva ett slopande av karensavdraget.

Centerpartiet:

NEJ. Den som är sjuk har rätt till sjuklön med undantag för en första dag. Karensavdraget gör avdraget för första dagen förutsägbart och lättberäknat. I dagsläget är detta inte en fråga som Centerpartiet driver.

Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Liberalerna:

NEJ. Vi vill ha karensavdrag första sjukdagen och att en andra karensdag efter den femtonde sjukdagen införs. Passiv sjukfrånvaro har skadliga effekter därför vill vi se en aktiv väg tillbaka till arbete.

Moderaterna:

NEJ. Ett karensavdrag är rimligt för att värna arbetslinjen och motverka korta sjukskrivningar.

Kristdemokraterna:

NEJ. Men i vissa särskilda situationer kan det finnas anledning att göra undantag från karensavdraget. Som under coronapandemin.

Sverigedemokraterna:

JA, DELVIS. För vård- och omsorgspersonal samt personal inom förskolan.

Så påverkas du

  • 11 september röstar vi i tre olika val: Riksdagsvalet, regionvalet och kommunvalet.
  • Frågan om nationella riktlinjer för bemanning avgörs i Riksdagsvalet.

Ställ en egen fråga!

Vilken fråga skulle du vilja ha svar på av partierna inför valet? Mejla therese.soderlund@ka.se.