Nu införs trygghetspension. Den ger den som jobbat ett långt men slitsamt arbetsliv, när orken tar slut, rätt till ekonomisk trygghet. Man ska inte tvingas leva på sina besparingar eller ta ut pensionen i förtid.

Nu förbättrar vi för tusentals människor och många räddas undan en livslång fattigdom och låg pension. Men vad händer om Moderaterna och de högerkonservativa får bestämma?

Trygghet för den som behöver

Sjukförsäkringen ska ge trygghet när vår arbetsförmåga är nedsatt. Vi arbetar, betalar vår avgift och om olyckan är framme eller när kroppen inte längre orkar, ska vi ha hjälp. Högerregeringens nedmontering av tryggheten 2006-2014 gjorde att tusentals människor ställdes utan skydd. Därför har Socialdemokraterna den senaste mandatperioden reform för reform stärkt sjukförsäkringen.

Hjälp, jag orkar inte jobba till pensionen!

Höjd pensionsålder

Det kan du göra om du inte orkar

KA reder ut

Trygghetspensionen blir en del av sjukersättningen och innebär att den som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbete som personen har erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt.

Gällande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder. Det medför att arbetsförmågan hos en 64-åring prövas mot samma typ av arbeten som en 43-åring, trots att tiden kvar för omskolning, rehabilitering och omställning är mer begränsad.

Moderaterna säger nej till trygghetspensionen och en högerkonservativ regering kommer aldrig att stå upp för vanligt folk. Moderaternas attityd till människor som jobbar hårt hela livet men som sliter ut sig är skrämmande.

Med reformen kan exempelvis en undersköterska som omfattas av reformen öka sin pension med nästan 4000 kronor i månaden. Reformen ger alltså människor som arbetat, slitit och betalt sin skatt år efter år ett ordentligt ekonomiskt skydd. 

Moderaterna säger nej till trygghetspensionen och en högerkonservativ regering kommer aldrig att stå upp för vanligt folk. Moderaternas attityd till människor som jobbar hårt hela livet men som sliter ut sig är skrämmande. Moderaterna fullständigt saknar förmågan att förstå vanligt folks villkor.  

Nu fattas beslut om trygghetspensionen

Vi vet vad den moderatledda regeringen innebar för sjuka och arbetslösa förra gången man styrde. En moderatledd högerkonservativ regering med stöd av SD, L och KD kan den här gången innebära: återinförd stupstock, sänkta ersättningar för sjuka, återinförd funkisskatt och försämrad a-kassa för den som förlorat sitt arbete.

I veckan fattar riksdagen beslut om trygghetspensionen, Moderaterna säger nej. Den som arbetar länge och sliter ut sig ska ha samhällets stöd och inte tvingas till fattigdom. Det handlar om respekt.