Löner

 • Region Kronoberg. S lovar återinföra förhöjt ob-tillägg för Kommunals yrkesgrupper. I dag styr M, Kristdemokraterna (KD), Liberalerna (L) och C.
 • Region Östergötland. M och (KD) lovar höjda ob-tillägg för bland annat undersköterskor. I dag styr S, MP, L och C.
 • Bjurholm (Västerbotten). S lovar höja välfärdsarbetarnas löner. I dag styr M, KD, L och C.
 • Region Skåne. S lovar högre löner för vårdpersonal. I dag styr M, KD, L och C.

Delade turer

 • Oskarshamn. S lovar avskaffa delade turer om de vinner valet. I dag styr S och M. 
 • Berg (Jämtland). S lovar ett slopande av delade turer. I dag styr S och C.
 • Sollefteå. S vill ha bort delade turer. I dag styr V, C och det lokala partiet Västra Initiativet.
 • Kalix. V lovar ta bort delade turer. I dag styr S, V och MP.
 • Kristinehamn. S lovar ta bort delade turer. I dag styr M, L, KD, C och MP.
 • Sölvesborg. Här lovar Sverigedemokraterna (SD) att ta bort delade turer. I dag styr SD M, KD och det lokala Sölvesborg- och Listerpartiet
 • Östhammar. S och V lovar skrota delade turer. I dag styr S, C och V.
 • Region Kronoberg. S lovar avskaffa delade turer. I dag styr M, KD, L och C.
 • Degerfors. KD lovar avskaffa delade turer inom vård och omsorg. I dag styr V.
Viktigt att veta när du ska rösta.

Viktigt att veta när du ska rösta

Val 2022

Arbetstidsförkortning

 • Kalix. V lovar sju timmars arbetsdag med bibehållen lön. I dag styr S, V och MP.
 • Ale. V lovar kortare arbetstid. I dag styr M, KD, C, L, MP och det lokala partiet Framtid i Ale.
 • Nybro. V vill se 6-timmarsdag på prov ett äldreboende. M lovar arbetstidsförkortning på ett äldreboende. I dag styr C, KD, M och L.
 • Mark. V lovar arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom vård och omsorg. I dag styr S, C och L.
 • Åmål. S lovar projekt med 32-timmarsvecka inom vård och omsorg under nästa mandatperiod.  I dag styr S, V och MP.

Bemanning

 • Berg (Jämtland). Både S och M lovar höjd grundbemanning i vård och omsorg. I dag styr S i tillsammans med C. 
 • Kalix. S lovar höjd bemanning i vård och omsorg. I dag styr S, V och Miljöpartiet (MP).
 • Stockholm. S lovar fler anställda i barnomsorg och äldreomsorg. V lovar få bort alla onödiga timanställningar. I dag styr M, KD, L, C och MP.
 • Sundsvall. S lovar höjd personaltäthet i förskolan. I dag styr S, C och V.
 • Östhammar. S lovar fler undersköterskor i äldreomsorgen. I dag styr S, C och V.
 • Region Skåne. S lovar mer vårdpersonal i sjukvården. I dag styr, M, L, C och KD.
 • Malmö. SD lovar mindre barngrupper i förskolan. I dag styr S och L.
 • Härryda. S lovar mindre barngrupper i förskolan. MP lovar ökad personaltäthet i barnsomsorg och äldreomsorg. I dag styr M, L, KD, C och de två lokala partierna Sportpartiet och Kommunpartiet.
 • Sotenäs. S lovar fler fasta anställningar i vård och omsorg. I dag styr M, L, C och KD.
 • Region Gävleborg. M lovar mer personal i sjukvården. I dag styr S, V, MP och C.
 • Region Västerbotten. L lovar ökad grundbemanning i sjukvården. I dag styr S, V och MP.

Arbetsskor

 • Oskarshamn. S lovar satsa på arbetsskor. I dag styr S och M. 
 • Region Kalmar län. S lovar arbetsskor till sjukvårdsanställda. I dag styr S, C och L.
 • Region Västerbotten. S lovar arbetsskor till sjukvårdsanställda, samt för anställda vid hälsocentraler och i tandvården. I dag styr S, V och MP.
 • Stockholm. S lovar arbetsskor till anställda i barnomsorg och äldreomsorg. I dag styr M, KD, L, C och MP.
 • Timrå. S lovar arbetsskor i barnomsorg och äldreomsorg. I dag styr S och V.
 • Mönsterås. S lovar arbetsskor för omsorgspersonal. I dag styr C, KD, M och L.
 • Sundsvall. S lovar arbetsskor till vårdanställda. I dag styr S, C och V.
 • Högsby. S lovar ett par fria arbetsskor per år till vårdanställda. I dag styr C, M och KD.
 • Falun. S lovar arbetsskor inom barnomsorg, LSS och äldreomsorg. I dag styr M, L, KD, C och det lokala Falupartiet.
 • Region Kronoberg. S lovar ta fram en modell för bidrag till arbetsskor. I dag styr M, L, KD och C.
 • Region Sörmland. S lovar gratis arbetsskor för anställda i sjukvården, primärvården och folktandvården. I dag styr S, C och det lokala partiet Vård för pengarna.
 • Vimmerby. S lovar fria arbetsskor till vård- och omsorgspersonal. I dag styr M, C och KD.

Scheman

 • Ale. S lovar återgång till tiotimmarspass för nattpersonal i äldreomsorgen. I dag styr M, KD, C, L, MP och det lokala partiet Framtid i Ale.

Privatisering

 • Lycksele. S lovar avskaffa LOV (Lagen om valfrihet) i kommunen. I dag styr M, L, KD och C.

Övrigt

 • Motala. S lovar höjt friskvårdsbidrag för de anställda. I dag styr M, L, KD och C.
 • Berg. S lovar stoppa minutjakten i hemtjänsten. I dag styr S och C.
 • Östersund. M lovar betald körkortsutbildning för den som studerar till undersköterska. I dag styr M, KD, L och C.
 • Region Sörmland. S lovar permanenta det friskvårdsbidrag på 5 000 kronor som infördes under pandemin. I dag styr S, C och det lokala partiet Vård för pengarna.
 • Piteå. S lovar fruktkorgar till all personal. I dag styr S, V och MP.