– Det som är jobbigast är att det fattas folk, säger Alexander Näslund som är huvudskyddsombud för Kommunal inom hemtjänsten i Härnösand.

Redan innan semestrarna saknades det vikarier. Dagen innan Alexander Näslund gick på semester fattades det 3 personer på hans egen hemtjänstgrupp där det normalt arbetar 30 personer.

Det tidsödande arbetet med skyddsutrustning kring sjuka gör inte läget bättre.

– Vi har med oss en påse med skyddsförkläde, visir, munskydd och handskar. Om någon vi går till har symptom så ska vi ta på oss det. Det måste vi göra tills vi fått ett provsvar på personen.

Alexander Näslund
Alexander Näslund, Kommunals huvudskyddsombud hemtjänsten Härnösand.

Vissa arbetsuppgifter, som städning till exempel hinns just nu inte med.

– Vi hinner inte göra de enklare göromålen. Men de äldre vet vad det handlar om nu efter åren med pandemin, säger Alexander Näslund.

Semesterlediga kallas in

I Malung-Sälen, i Dalarna, har man varit tvungna att ringa in 17 stycken semesterlediga för att klara verksamheterna inom äldreomsorg och LSS.

– Vi kom till vägs ände där vi blev tvungna att ta till det. I första hand har vi tillfrågat vikarier och bett folk att ta extra pass. Men även många vikarier har varit sjuka, säger Anna-Karin Nygårdhs, tillförordnad socialchef i Malung-Sälen.

Enligt ett avtal med Kommunal får de som avbryter sin semester kvalificerad övertidsersättning.

Även många vikarier har varit sjuka.

Anna-Karin Nygårdhs, tillförordnad socialchef

Här syns en tydlig ökning av covidfallen efter dansbandsveckan i kommunen, den 15 juli till 23 juli. Evenemanget lockade över 35 000 besökare, enligt Svt Dalarna.

– Det har varit mycket människor här under ganska lång tid. De är ju inte bara på dansbandsveckan utan besöker affärer och sådant, säger Anna-Karin Nygårdhs.

Nu är kanske läget på väg att ljusna, en del av personalen som varit sjuka är på väg tillbaka, säger hon.

Även här är det full skyddsutrustning som gäller för personalen sedan några veckor tillbaka.

”Oron påverkar en mycket”

Men Härnösand och Malung-Sälen är långt ifrån ensamma om att drabbas av smittspridningen.

För den som jobbar i Kalmar kommun eller Norrbottens län gäller det att återigen ta på sig munskyddet. Här har man återinfört krav på munskydd vid patientnära kontakter, rapporterar lokala medier. 

Vi har förvarnat länge om hur det skulle kunna bli med bemanningsläget.

Emelie Lindqvist, undersköterska och skyddsombud

I Falkenbergs kommun har flera brukare och anställda inom äldreomsorgen bekräftats smittade med covid-19. Nu tvingas kommunen prioritera hårdare och dra ner på vissa delar av sin service.

Det kan till exempel röra sig om städning eller promenader med de äldre.

– Det är jättetufft. Vi har jobbat två år med pandemin och all oro som kommer med det, säger Emelie Lindqvist, undersköterska och regionalt skyddsombud på Kommunals lokala sektion.

Emelie Lindqvist
Emelie Lindqvist är undersköterska och regionalt skyddsombud.

Enligt henne har personalen länge varnat för att bemanningen är skör inom äldreomsorgen, något som syns tydligt nu när flera är sjuka och kommunen drar ner på sin service. Därför söker Falkenbergs kommun efter vikarier. 

– Innan semestern är man orolig över om man ska få ledigt, och när man väl har sin semester blir man orolig över hur det ska bli när man kommer tillbaka. Oron är något som påverkar en väldigt mycket, säger Emelie Lindqvist. 

Vad tycker du att man ska göra för att undvika en liknande situation i framtiden?

– Lyssna på personalen och ge dem lite mer inflytande. Personalen har stenkoll på vad som behöver göras och gör sitt bästa. Vi har förvarnat länge om hur det skulle kunna bli med bemanningsläget. Som arbetsgivare måste man ligga steget före, säger Emelie Lindqvist.

Så ser smittspridningen ut hos dig

Statistiken kommer från Folkhälsomyndigheten (FHM) och gäller för vecka 29 i år. Siffrorna visar antalet nya bekräftade fall av covid-19 per 1000 000 invånare i varje region.

Region                               Nya sjukdomsfall/100 000 invånare

Örebro län                                              125

Dalarna                                                   114

Halland                                                    85

Sörmland                                                84

Västerbotten                                          74

Västernorrland                                      73

Värmland                                                 71

Jämtland Härjedalen                            65

Stockholm                                               63

Kalmar län                                               61

Uppsala                                                   57

Västmanland                                          56

Kronoberg                                               51

Blekinge                                                  50

Gotland                                                    50

Jönköpings län                                       48

Västra Götalandsregionen                   42

Östergötland                                           41

Skåne                                                        39

Norrbotten                                               37

Gävleborg                                                23

Källa: Folkhälsomyndigheten