Kommunals ordförande Tobias Baudin är inte särskilt förvånad.

– Medlemmarna i Kommunal har ju stått i frontlinjen i kampen mot corona och det här är yrkesgrupper som jobbar direkt med andra människor, säger Tobias Baudin.

Från pandemins start fram till den 19 januari i år hade det inkommit 11 027 anmälningar om coronarelaterade arbetssjukdomar till Försäkringskassan. 

Över 10 000 av dessa anmälningar, mer än 90 procent, kommer från vård och omsorg, något som tidningen Vårdfokus var först med att skriva om. 

Inom vård och omsorg består nästan hälften av anmälningarna från undersköterskor och vårdbiträden. Men även yrkesgrupper som personliga assistenter och ambulanssjukvårdare finns med bland anmälningarna. I övriga branscher finns till exempel anmälningar som rör barnskötare, buss-och spårvagnsförare och köksbiträden. 

Covid-19

Covid-19 kan vara arbetsskada

Nyheter

Men många misstänka arbetssjukdomar blir antagligen aldrig anmälda.

– Så är det nog, det är viktigt att man gör en arbetsskadeanmälan och vi försöker informera om det via våra skyddsombud och arbetsplatsombud på arbetsplatserna, säger Tobias Baudin.

Om en anställd skadar sig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska arbetsgivaren informeras. Arbetsgivaren ska då göra en anmälan till Försäkringskassan och till skyddsombudet.

Regeringen lade förra våren till covid-19 på listan över sjukdomar som kan betraktas som arbetsskada.

Men det kan vara svårt att få en arbetssjukdom godkänd som arbetsskada även om Kommunal hoppas på att det ska gå lätt att visa på arbetsskada på grund av corona för dem som jobbar inom sjukvård och äldreomsorg.

De första fallen börjar nu komma till prövning i TFA-nämnden (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). Hittills har ett fall med en undersköterska godkänts som arbetsskada.

Förutom ersättning från Försäkringskassan går det alltså att få ersättning från avtalsförsäkringen, den försäkring de anställda har via sitt kollektivavtal. Men då krävs 180 dagars sjukdom. Det här försöker facken förhandla med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om. Hittills har SKR sagt nej till att luckra upp 180-dagarsregeln.

– I våras sa vi nej till en förändring just för att vi tycker att det finns ett heltäckande system. Nu har vi fått in en ny förhandlingsframställan som vi analyserar, för att se om det finns något nytt som gör att vi ska ta oss an förhandlingen på ett annat sätt. Men det är ännu för tidigt att säga något om det, vi utesluter ingenting, säger SKR:s förhandlingschef Niclas Lindahl, till Vårdfokus. 

I praktiken innebär regelverket att den som är sjuk i upp till 179 dagar i covid-19 blir utan ersättning från AFA-försäkringen. 

– Det är så klart helt oacceptabelt. Och dessutom i de här yrkena där man vet att man utsätts för smitta och också har jobbat med smittade människor, säger Tobias Baudin.

Yrken med flest anmälningar av coronarelaterade arbetssjukdomar

 • Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl: 4 764
 • Sjuksköterskor med särskild kompetens: 2 766
 • Hemvårdsbiträden, personliga assistenter m.fl: 1 805                      
 • Allmänläkare: 224                                                                                          
 • Sjukgymnaster: 168
 • Specialistläkare: 146
 • Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister: 124
 • Chefer inom hälso- och sjukvård: 73
 • Läkarsekreterare: 56
 • Hotell- och kontorsstädare m.fl: 53

Övriga yrkesgrupper inom Kommunal:

 • Ambulanssjukvårdare: 52
 • Barnskötare: 36
 • Köksbiträden: 26
 • Buss- och spårvagnsförare: 7
 • Brandmän: 4
 • Trädgårdsodlare, trädgårdsanläggare m.fl: 1