Kommunalarbetaren har granskat nattbemanningen på landets äldreboenden och har bland annat kunnat visa att minst 46 boenden har kritiserats av Ivo för att man haft för låg bemanning.

– Bemanningen behöver öka för att kunna tillgodose varje äldres behov, men också utifrån personalens arbetsmiljö och hälsa. Det ska inte vara möjligt att effektivisera genom att skära på personalkostnader och bemanning. Det är helt fel, säger Malin Ragnegård.

Hon är inte främmande till att lagen skulle ange en särskild siffra på ett visst antal boende per anställd.

– Det är helt uppenbart att man behöver vara extremt tydlig. Annars blir det på det här viset och det är inte acceptabelt.

Malin Ragnegård är också kritisk mot att exempelvis Attendo har överklagat Ivos krav på högre bemanning.

– Jag tycker faktiskt att det är oansvarigt, oavsett arbetsgivare. Man tar inte ansvar för den verksamhet man bedriver. Arbetsgivaren borde lyssna mer på sin personal och vad de anser borde vara en tillräcklig bemanning. Jag har ingen förståelse för att man överklagar, man borde i stället välkomna tydligare skrivningar så att man kan säkra en god vård och omsorg och en god arbetsmiljö.

Underbemannade? Det här kan du göra

  • Om du tycker att ni är för få kan du tipsa Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, antingen via telefon eller digitalt. Du kan vara anonym. Ivo kan då göra en oanmäld inspektion för att granska bemanningen på din arbetsplats. 
  • Har du pratat med din arbetsgivare men inte fått något gehör, kan du också kontakta ditt skyddsombud, eller din sektion. 
  • Facket kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder. Om det inte ger resultat kan skyddsombudet göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan ställa krav på arbetsgivaren för en förbättrad arbetsmiljö.
  • Du kan också själv tipsa Arbetsmiljöverket på deras hemsida. Det kallas arbets­tagarens anmälan och Arbetsmiljöverket avslöjar inte vem som anmält.