Trots en stor politisk enighet efter Coronakommissionens första delrapport i fjol har i stort sett inget hänt när det gäller bristande bemanning i äldreomsorgen.

Det menar Kommunal som riktar hård kritik mot politikerna i en debattartikel på DN Debatt.

”Det ska inte vara möjligt att spara pengar, ”effektivisera” genom att skära på personalkostnader och hålla bemanningen så låg och outbildad som möjligt. För detta behöver äldreomsorgen starkare lagstöd, framför allt nationella bemanningsriktlinjer – och en lång­siktig hållbar finansiering”, skriver ordförande Malin Ragnegård.

Kommunal: Vad hände, politiker?

Fackförbundet hänvisar också till en egen enkät som man i mitten av november skickade till 178 sektionsordförande i Kommunal och där 85 svarat (48 procent).

En majoritet av dessa säger att deras arbetssituation inte blivit bättre på grund av lärdomarna från coronapandemin. Bara 5 procent anser att grundbemanningen har höjts.

”Vad hände med den stora politiska enigheten att åtgärda äldreomsorgens strukturella och sedan länge välkända problem som fanns för ett år sedan, den 15 december 2020?”, skriver Malin Ragnegård.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.