Personalläget inför sommaren i äldreomsorgen har varit en stor fråga under senvåren. Många kommuner har gått ut och berättat att det varit svårare att få tag i personal i år än tidigare. I Trelleborg har exempelvis antalet som söker sommarjobb minskat från 700 till 300 personer.

Tufft läge inför semestrarna

Nyheter

I vissa kommuner har man löst situationen genom att dela upp semestrarna i fler perioder, andra betalar bonus till personal som arbetar på semestern och några tar in bemanningsföretag. Kommunal har gjort en enkätundersökning om bemanningsläget med fackliga företrädare i 287 av landets 290 kommuner. 

Oro för semestrar

Representanter i 121 av de 193 kommuner som svarade säger att situationen är katastrofal eller otillräcklig.

– År efter år får vi samma larmsignaler. Ändå verkar sommaren komma som en överraskning för arbetsgivarna som inte är benägna att lösa problemet innan det uppstår igen, säger Malin Ragnegård i ett pressmeddelande.

Malin Ragnegård, Kommunal.
Malin Ragnegård, Kommunal.

Hon är rädd för att personalen inte kommer att kunna få sin semester i alla kommuner och ser mer personal som en lösning.

– Äldreomsorg ska utgå från de äldres behov, och personalen ska ha rimliga förutsättningar att tillgodose dessa behov. Men ska vi ha en trygg äldreomsorg som utgår från de äldres behov krävs en permanent höjning av äldreomsorgens bemanning, oavsett insats.