I dag kan sjukersättning beviljas fram till 65 års ålder. Då prövas först arbetsförmågan mot normalt förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden.

Utredningen föreslår generösare regler för dem som kan få sjukersättning i mest fem år. För dem ska det räcka att pröva arbetsförmågan mot yrken de har erfarenhet av eller mot arbeten som faktiskt finns och som personen klarar av.

Tobias Baudin tycker att detta är mycket bra.

– Vi har drivit detta länge. Det är orimligt att arbetsförmågan ska prövas likadant för en som är 23 år och en som är 63 år. Med det här förslaget kan en undersköterska eller en barnskötare som inte klarar av sitt gamla jobb lättare få rätt till sjukersättning.

Tobias Baudin.

Undersköterskor, barnskötare, bussförare och andra i fysiskt krävande arbeten måste kunna få förtidspension om de behöver det. De ska kunna slippa en ålder i fattigdom när de är utslitna efter ett långt arbetsliv.

Tobias Baudin

Tobias Baudin riktar en uppmaning till politikerna att ändra lagen enligt utredningens förslag.

– De vill inom kort höja pensionsåldern. Det kan vi aldrig acceptera om inte äldre som är utslitna i sina jobb lättare kan få sjukersättning. Annars måste de som är utslitna ta ut pension i förtid vilket de förlorar på ekonomiskt. 

Tobias Baudin säger att utredningen förslag är ett första steg mot att införa Kommunals krav om en Britt-Marie-pension för utarbetade.

– Undersköterskor, barnskötare, bussförare och andra i fysiskt krävande arbeten måste kunna få förtidspension om de behöver det. De ska kunna slippa en ålder i fattigdom när de är utslitna efter ett långt arbetsliv. Detta blir ännu viktigare om politikerna vill höja pensionsåldern.

Ardalan Shekarabi (S).

Den utredning som i dag presenterades handlar om ändrade regler för sjuk- och aktivitetsersättning. Det är Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, som har gjort utredningen. Den överlämnades i dag till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

Han säger i ett pressmeddelande att det finns goda skäl att se över kraven i sjukersättningen för äldre, inte minst för dem som närmar sig pensionen och är utslitna efter ett hårt arbetsliv.

– Jag ser fram emot att ingående ta del av utredningens förslag och arbeta vidare med dessa i regeringskansliet, tillägger Ardalan Shekarabi i pressmeddelandet.

Tobias Baudin förväntar sig snabba besked från honom och regeringen.

– Jag vill att det finns med något om detta redan i höstbudgeten som presenteras inom kort, säger han.