Har jag rätt till introduktion när jag är ny på jobbet?

SVAR: Ja. 

Vems ansvar är det att introduktionen blir av?

SVAR: Det är arbetsgivarens ansvar. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsgivare skyldiga att introducera nyanställda.

En bra introduktion är viktig när du får ett nytt jobb.

Introduktion

Därför behövs en bra introduktion

Ny på jobbet

Vad ska introduktionen innehålla?

SVAR: Du ska få reda på dina arbetsuppgifter och vilka risker som finns. Det handlar om:

 • arbetsuppgifterna och hur du ska utföra dessa
 • manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
 • vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
 • vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och om hur man använder den
 • hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
 • var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar.
Sommarjobb – här är dina rättigheter.

Allt du behöver veta om sommar­jobbet

KA reder ut

Vad gör jag om jag inte får introduktion?

SVAR: Det första man ska göra är att vända sig till sin arbetsgivare och säga att man vill ha det. Det handlar om att våga fråga. Får man inte gensvar ska man vända sig till skyddsombudet på arbetsplatsen för att få hjälp och stöd (skyddsombud kallas den arbetskamrat som har ett fackligt uppdrag med fokus på arbetsmiljö).

Måste jag ha introduktion?

SVAR: Ja, är man ny på jobbet ska man ha introduktion.

5 tips för att jobba säkert

 1. Lyssna noga till instruktioner och följ dem – du ska få veta vilka risker som finns och hur du kan jobba säkert.
 2. Våga fråga, ingen fråga är för dum. 
 3. Om en arbetsuppgift känns för tung eller för svår – säg till arbetsgivaren. Arbetsgivaren har skyldighet att se till att alla, även vikarier, är trygga med sin arbetsuppgift. 
 4. Händer något tillbud eller något avvikande – som att man slinter med kniven, håller på att välta med motorgräsklipparen eller upplever en människa som hotfull – berätta det.
 5. Om olyckan, trots alla säkerhetsåtgärder, är framme – kontakta arbetsgivaren.

Källa: Arbetsmiljöverket