– En bra introduktion handlar inte enbart om konkreta arbetsuppgifter och risker utan också om att känna sig välkommen så att man snabbare kommer in i arbetsgruppen. Det skapar en extra trygghet som gör att man vågar fråga och vet vem man ska fråga, säger Ann Georgsson, förbundsombudsman på Kommunal.

Ann Georgsson, Kommunal.

De senaste fem åren har unga sommarjobbare anmält över 1100 arbetsolyckor som gjort att de tvingats sjukskriva sig. Det handlar om tunga lyft i vården eller att man förlorat kontroll över en kökskniv. Unga kvinnor anmälde flest skador från vård och omsorg.

Unga är extra utsatta för arbetsolyckor (genrebilder).

Arbetsolyckor

Unga extra utsatta för arbets­olyckor

Arbetsmiljö

Risk för skador

Ann Georgsson säger att introduktionerna för dem som kommer nya ofta är för korta och snabba.

– Det går inte att mata in hur mycket som helst på kort tid. Det måste landa också. Vi vet att introduktion som brister skapar risker. Det är absolut störst risk att skada sig när man är ny på jobbet. Det kan handla om att skada sig fysiskt på grund av tunga förflyttningar eller om man arbetar i stall, klämskador.

Hur lång ska en bra introduktion vara?

– Det beror på utbildning, förkunskaper och arbetsuppgifter. Det som är viktigt att ha med sig innan man börjar arbeta på egen hand är att man ser till att veta vem man kan fråga. Vem är ansvarig? Vilka är skyddsombud? Vilka är chefer? säger Ann Georgsson.