Vi är glada över att ha varit med och fattat ett historiskt och viktigt beslut på Kommunals kongress. Det är så häftigt att LO:s största förbund nu faktiskt beslutat sig för att driva kravet om lagstiftning för 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för alla. Vi är många runt om i landet som länge kämpat för detta!  

30 timmars arbetsvecka

Kommunals kongress 2022

Nya målet: 30 timmars arbets­vecka

Arbetstider

På kongress efter kongress har medlemmar och fackliga gräsrötter runt om i landet lyft krav om förkortad arbetstid med bibehållen lön. Det här är ett kvitto på att Kommunal har förmågan att lyssna på medlemmarna och på att Kommunal är modigt nog att lyfta en så här stor framtidsfråga. Vi och alla medlemmar runt om landet behöver det. Vi har kämpat länge för att försvara välfärden och arbetsrätten mot nedskärningar och försämringar.

En offensiv för bättre arbetsmiljö

Nu går Kommunal till offensiv och driver en reform för att få en bättre arbetsmiljö för alla på arbetsmarknaden. Det finns ett akut behov av en bättre arbetsmiljö, framförallt för oss i fysiskt tunga jobb. Många av oss håller inte fram till pensionsåldern.

Alla studier och försök med 30 timmars arbetsvecka som gjorts runt om i landet visar att förmågan till återhämtning blir bättre när vi får mer tid för att göra andra saker än att jobba. Naturligtvis ska vi samtidigt driva krav om bättre bemanning och bättre yrkesutbildningar. De här frågorna hänger ihop. Men det kommer att vara svårt att få unga att välja våra yrken i framtiden så länge arbetsmiljön är så här tung. Något måste göras.  

Ska ske genom lagstiftning

För oss är det en självklarhet att arbetstidsförkortningen till 30 timmars arbetsvecka måste ske genom lagstiftning. Det är en fråga om solidaritet. Annars kommer bara de fackförbund som har råd med det att få igenom förkortad arbetstid i sina avtal för vissa redan starka yrkesgrupper.

Det är genom lagar som vi historiskt förkortat arbetstiden när vi sänkt normalarbetstiden till åtta timmars arbetsdag, 45 timmars arbetsvecka och 40 timmars arbetsvecka. Det är på tiden att frågan sätts på dagordningen nu. Arbetstiden har inte förkortats sedan 70 talets början trots att Sveriges BNP ökat rejält sedan dess. Produktivitetsökningar som istället hamnat i arbetsgivarnas fickor.  

30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön skulle innebära ett lyft för jämställdheten och arbetsmiljön för oss som håller samhället igång och som inte kan jobba hemifrån när vi är småkrassliga. Vi är stolta över vårt förbund som vågat ta det här beslutet.

På lång sikt tror vi att en lagstiftning om sänkt arbetstid till 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön kommer att finansiera sig själv genom minskade kostnader för personalomsättning, förtidspensioneringar och sjukskrivningar.

På kort sikt kommer kravet innebära en kostnad. Men det är en investering för framtiden väl värd att göra. Det finns många sätt att göra det på. 30 timmars arbetsvecka kan finansieras genom omprioriteringar i statsbudgeten, det kan ske genom att  avskaffa vinsterna i välfärden, genom slopat rut-avdrag eller genom ett mer progressivt skattesystem som gör att de rikaste betalar lite mer.

Vi är stolta över beslutet

30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön skulle innebära ett lyft för jämställdheten och arbetsmiljön för oss som håller samhället igång och som inte kan jobba hemifrån när vi är småkrassliga. Vi är stolta över vårt förbund som vågat ta det här beslutet. Vi ser fram mot att driva frågan fackligt och politiskt tillsammans med vårt parti, Vänsterpartiet, som länge drivit den här frågan tillsammans med socialdemokratiska gräsrötter runt om i landet. Tillsammans är vi starka!