– Det här är ett slag på käften. Vi tycker inte om det. Det var inte så avtalet var utformat, säger Maud Mets, undersköterska och arbetsplatsombud i nattpatrullen.

Engångsbeloppet ger inte en bestående löneökning. Beloppet gäller heltid, deltidsarbetande får beloppet utifrån sysselsättningsgrad. Maud Mets är en av de undersköterskor i nattpatrullen som varit drivande i protesterna mot Eskilstunas tolkning av avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Snart kortas arbetstiden för nattarbetare.

Kortad nattarbetstid

Kortad arbetstid på natten – det här gäller

KA reder ut

Upprördheten var stor när det stod klart att de som arbetar ständig natt blir utan avtalets löneökningar på i snitt 380 kronor och 0,3 procent till yrkesutbildade. Löneökningarna blev också lägre för samtliga Kommunals yrkesgrupper. Detta för att finansiera den arbetstidsförkortning som infördes för nattarbetare den 1 april.

Kampen fortsätter

Efter att Kommunal drivit frågan i förhandlingar med kommunen är det alltså nu klart att cirka 3 100 anställda i Kommunals yrken får engångsbeloppet på 1600 kronor.

Det är den summa som Maud Mets tycker vore rimlig som årets löneökning.

– Det är många som ligger på jättedåliga löner. På vår arbetsplats skiljer det 5000 – 6000 mellan den som ligger lägst och den som ligger högst. Den som ligger lägst skulle absolut haft 1600, säger Maud Mets. Medellönen i Eskilstuna var i fjol 27 234 kronor, det är strax under rikssnittet på 27 450 kronor.

KA:s lönekoll.

Lönekollen 2022

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Missnöjet är också fortsatt stort med hur arbetstidsförkortningen för nattarbetarna genomförts när nattpassen kortats med 15 minuter. Nattarbetarnas kamp fortsätter.

– Vi kommer inte nöja oss med det här, säger Maud Mets.

Sammanlagt är det närmare 5 miljoner kronor som Eskilstuna kommer att betala i engångsbelopp till anställda i Kommunals yrken. Summan motsvarar de löneökningar som inte gavs utifrån Eskilstunas tidigare tolkning av avtalet.

Vi ville att man skulle lägga det på lönerna, men det gick inte arbetsgivaren med på. Så det här var det här det bästa vi kunde få till när vi brottats ett tag.

Marie Axelsson, Kommunal

Ombudsman Marie Axelsson har förhandlat för Kommunal. Hon säger att detta är en kompromiss som man kommit fram till efter Kommunals medlemmar protesterat och träffat politiker.

– Vi ville att man skulle lägga det på lönerna, men det gick inte arbetsgivaren med på. Så det här var det här det bästa vi kunde få till när vi brottats ett tag, säger Marie Axelsson.

Kommunen följer avtalet

Elina Orädd är förhandlingschef i Eskilstuna kommun. Hon anser att det var svårt att välja något annat än ett engångsbelopp när det handlar om en avräkning för arbetstidsförkortningen för nattarbetarna.

Hur kan du försvara att de inte kan ta med sig engångsbeloppet så att det kan ligga till grund för kommande löneökningar?

– Försvara och försvara. Jag tänker att vi har ett avtal på marknaden som vi följer där den här avräkningen skulle göras inom ramen för årets löneöversyn. Från min sida är det en extra satsning som har gjorts, säger Elina Orädd.

Andra kommuner har valt att avstå avräkningen och skjuta till extra pengar utöver avtalet.

Varför valde inte Eskilstuna den vägen?

– Inför varje löneöversyn så gör vi en analys kring lönenivåerna och löneläget som finns inom kommunen och där har inte vi sett några sådana behov. Vi har haft ett gott löneläge, säger Elina Orädd.

Kommunals avtal med SKR

Kommunals avtal ger 2022 löneökningar på i genomsnitt 380 kronor per anställd plus 0,3 procent till yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg i kommuner samt regioner. Ny lön gäller från 1 april.

En arbetstidsförkortning införs för dem som jobbar ständig natt från den 1 april. Heltidsmåttet sänks från 36,20 till 34,20 timmar per vecka för heltid.

Enligt avtalet ska detta betalas genom att pengar dras av från löneutrymmet, detta kallas också avräkning. Hur det blir avgörs i lokala förhandlingar och resultatet är olika. Många kommuner avstår avräkningen, på andra håll blir lönepåslagen lägre.

Kommunal har ett 70-tal olika avtal, därmed gäller olika löneförhöjningar som också sker vid olika tidpunkter.