Det var i somras som kommunen beslutade att erbjuda anställda som fyllt 65 år en bonus om de fortsatte jobba. Då hade undersköterskan Eva Dellby redan jobbat några månader som 65-åring.

– Jag fyllde i april och hade ändå tänkt fortsätta jobba så länge jag kan. Jag älskar mitt jobb och att träffa mina arbetskamrater. Att få en bonus gör det extra kul, det känns som en uppskattning.

Eva Dellby jobbar heltid i Vallås hemtjänstgrupp. Hon har också tid som planerare. Men de flesta dagar är hon ute hos vårdtagare. Arbetsgruppen är cykelburen, något som passar Eva Dellby.

– Jag löptränar tre gånger i veckan och tränar med vikter. Det är jätteviktigt för att inte få ont i ryggen. Jag började med det efter barnen kom, och jag har aldrig upplevt att jag inte skulle orka.

75 000 per år

Åtta av de elva anställda i kommunen som tagit erbjudandet om att jobba efter 65 arbetar inom Kommunals yrken. De flesta är undersköterskor, säger Leif Johansson, kommunens förhandlingschef.

– Vi är väldigt glada över det. Utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv är det inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och barnomsorgen som vi har stora behov. 

Leif Johansson, förhandlingschef i Halmstads kommun.
Leif Johansson, förhandlingschef i Halmstads kommun.

Bonusen är på 75 000 för heltidsarbete under ett år. De som jobbar deltid får en summa i proportion till hur mycket de jobbar. Hur många som arbetar heltid under det extra året är oklart. Kommunen hoppas att fler ska ta erbjudandet om att jobba efter 65.

– Vi tror mycket på det här med livslångt lärande och vi ser ju att människor blir piggare och piggare efter 65, säger Leif Johansson och hänvisar till den utredning som presenterades 2020 av Delegationen för senior arbetskraft.

Pensionärer.

Ohälsa skäl till tidig pension

Nyheter

Det utredningen slog fast var att förutsättningarna för ett längre arbetsliv generellt är goda, då medellivslängden ökar och att äldres hälsa i stort har förbättrats. Men den visade också att skillnaderna mellan låg- och högutbildade har ökat. För lågutbildade kvinnor sjunker till och med medellivslängden.

Många orkar inte

Enligt Leif Johansson har dock den genomsnittliga pensionsåldern höjts i Halmstad och ligger nu på 64,2 för kommunals yrkesgrupper. 

På Kommunal önskar man att kommunen i stället satsat på att förbättra arbetsmiljön så att fler orkar jobba fram till 65. 

– Det spelar ingen roll hur mycket pengar man lägger på en bonus, för många orkar inte jobba längre, säger Andreas Christiansson, ordförande för Kommunals sektion för vård-och omsorg i Halmstad.

I Danmark kan utslitna få gå i tidigare pension.

Höjd pensionsålder

Här får utslitna gå i pension

Nyheter

Han tycker att insatserna från arbetsgivaren behöver komma mycket tidigare under arbetslivet.

– Vi har några som är stressade redan när de är 50, och det har blivit ett väldigt tungt arbete fysiskt att jobba i till exempel äldreomsorgen. För att göra det lättare behöver man anställda fler. 

Undersköterskan Eva Dellby har förståelse för att alla inte är lika pigga som hon vid 65. Att förbättra arbetsmiljön är välkommet för alla.

– Det är bra för att hjälpa de som inte orkar, och de som drabbas av sjukdomar och värk i kroppen.  

Vill få bort ryggpassen

Leif Johansson håller med om att bemanningen kan behöva stärkas, men säger att det är svårt att rekrytera personal. På frågan om vad arbetsgivaren gör för att anställda i 40- och 50-årsåldern ska orka jobba länge, svarar han att kommunen arbetar med hållbara scheman. 

–  Bland annat jobbar vi med att få bort ryggpassen då man jobbar sen kväll och börjat tidigt på morgonen. Vi vill också få bort delade turer. 

Gör ni några anpassningar för att göra arbetet lättare för äldre medarbetare?

– Nej det finns inte riktigt ännu. Men det vi sagt är att mentorsrollen kan vara något sådant, eller språkutvecklare på arbetsplatsen.

Vi har tidigare haft friskvårdstimme, och nu har vi hälsoinspiratörer och friskvårdskort. Vi gör trots allt olika saker på detta, men det är ingen quick fix.

Leif Johansson, förhandlingschef i Halmstads kommun

Varför har ni inte satsat på ett hållbart arbetsliv tidigare?

– Vi har alltid tittat på olika hälsofrämjande åtgärder. Vi har tidigare haft friskvårdstimme, och nu har vi hälsoinspiratörer och friskvårdskort. Vi gör trots allt olika saker på detta, men det är ingen quick fix.

Hållbara scheman, eller hälsoschema som det kallas i en del kommuner, har väckt protester runt om i landet. Personal menar att det i stället lett till sämre återhämtning, inte minst när nattpassen kortas och blir fler, och det införs resurspass. Den kritiken finns också i Halmstad. 

Kommunals sektionsordförande Andreas Christiansson tycker ändå att kommunen försöker förbättra genom att ta bort delade turer, men man behöver se över resurspassen för att få en bättre arbetsmiljö.