På onsdagen föreslog regionrådsberedningen i region Stockholm att omkring 44 000 anställda ska få en bonus på upp till 10 000 kronor. Syftet är att hylla personalens arbete under det tunga coronaåret 2021. 

”Det har varit extraordinära insatser från många människor under en lång tidsperiod”, skriver Region Stockholm i sitt pressmeddelande. 

Dessutom ska vårdpersonalen på de regionägda akutsjukhusen – Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus – få fyra extra lediga dagar för att kunna vila upp sig. Det gäller även andra som jobbar inom SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde). Totalt rör det sig om 38 000 medarbetare.

Covidbonusen väntas kosta cirka 657 miljoner och beslut kommer att fattas av regionfullmäktige i maj i år. 

Vem får covid-bonusen?

Kraven för att ta del av bonusen är att du haft en anställning med månadslön från den första juli 2021 och fortsatt är anställd när regionfullmäktige fattar beslutet i maj 2022. 

Bonusen är kopplad till medarbetarens sysselsättningsgrad och uppgår till max 10 000 kronor per anställd vid heltid.