De kommande tre åren räknar Halmstad kommun med att man behöver mer än 2000 nya medarbetare, framförallt inom vård- och omsorg. Så ser det ut i många kommuner, behovet av personal är stort – inte minst inom äldreomsorgen. Halmstad kommun hoppas att bonusen kommer att få fler anställda att vilja jobba kvar längre.

– Den här modellen är ett sätt, av flera, att arbeta med kompetensförsörjningsbehovet och ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Men vi behöver också jobba med att rekrytera ny personal, säger Ella Kardemark (KD), ordförande i Halmstads personal och ledningsutskott till Hallandsposten.

Bonusen på 75 000 kronor är beräknat på heltid, den som jobbar deltid får en lägre summa. Ella Kardemark säger till Hallandsposten att kostnaden får ställas i relation till vad det kostar att nyrekrytera.

– Vi sänder också en tydlig signal om att vi värdesätter den kompetens som våra seniora medarbetare har.

Socialdemokraterna var det enda parti som röstade nej till förslaget. Krissi Johansson (S), som är andre vice ordförande i utskottet, påpekar att många som jobbar i slitiga yrken i dag inte ens orkar jobba fram till 65.

– Vi vill först se fler åtgärder för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv så att fler ska kunna och orka jobba längre. Sen kan vi snacka stimulansåtgärder, säger Krissi Johansson (S) till tidningen.

Den genomsnittlige kommunalaren går i pension redan vid 63 och som KA tidigare berättat är många är tveksamma till att de ska orka jobba upp till den nya höjda pensionsåldern.

Tanken är att bonusen ska införas den 1 juli i år, men kommunfullmäktige måste först godkänna beslutet.