Jag jobbar på ett korttidsboende sedan april 1999. Jag trivs väldigt bra med både arbetsuppgifter och mina kolleger.

Något år efter att jag började där fick en av mina väninnor jobb där också. Förra sommaren började hon att mobba mig. Hon säger inte hej till mig, när hon har med sig kakor bjuder hon alla utom mig och hon pratar illa om mig. Jag har haft minst fyra samtal med enhetschefen om detta. Han tycker att jag ska finna mig i det för det går inte att ändra på henne. Kan någon verkligen bete sig illa på arbetet utan att det går att göra någonting åt detta? Jag börjar må dåligt, vill sjukskriva mig, men har inte råd till det. 

/ Trött uska


SVAR: Det du beskriver är ett arbetsmiljöproblem och vad som skulle kunna anses vara kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder när denna får kännedom om att sådant förekommer på arbetsplatsen. Att din chef inte tagit tag i detta trots att du vid flertalet tillfällen berättat om din situation förvånar mig. 

När du upplever att du blir utsatt för kränkande särbehandling ska du skriva en arbetsskadeanmälan som både skyddsombud och arbetsgivare ska få del av. Då dokumenteras händelserna och det tydliggörs även att din chef, som har ansvaret, får/har kännedom om arbetsmiljöproblemet. För stöd och råd i din situation bör du i första hand ta kontakt med skyddsombud på din arbetsplats, eller om sådan inte finns, med lokala fackliga företrädare på sektionen.

Fotnot: Här skriver vår systertidning Mål och Medel mer om att bli mobbad och utfryst på jobbet.