1. Om en kollega berättar om kränkningar, släta inte över det som hänt utan lyssna och ta det på allvar. Men bekräfta heller inte att det är frågan om mobbning innan du har tagit reda på fakta om vad som hänt. Annars kan du riskera att förstärka konflikten.
  2. Om det handlar om mobbning, fråga dig själv om du klarar av att vara  objektiv i rollen som fackligt ombud, eller om det är bättre att en regional facklig företrädare tar över.
  3. Känner arbetsgivaren till vad som pågått på arbetsplatsen? Ordna ett arbetsplatsmöte och informera chefen om vad du fått fram. Be chefen återkomma med åtgärder.
  4. Om arbetsgivaren är helt ovetande kan det vara nödvändigt att företagshälsovården gör en utredning. Kräv att få sitta med när den utformas.
  5. Vägrar arbetsgivaren sätta in åtgärder, kontakta din sektion för stöd. Ta hjälp att göra en plan för hur arbetsplatsen långsiktigt ska förbättras.
  6. Det är vanligt att den som utsatts för mobbning vill ha upprättelse och känner sig sviken även av facket. Om personen vill, ordna ett möte där chefen eller kolleger kan be om ursäkt för hur de betett sig.