Vem får söka?

 Vuxengymnasium (Komvux)

Man kan normalt läsa på komvux från 1 juli det år man fyller 20 år. Man får söka kurser som man inte har ett godkänt gymnasie­betyg i.

Yrkeshögskola

Man ska ha gymnasieexamen eller motsvarande. Som ”motsvarande” kan praktisk erfarenhet eller andra utbildningar räknas. För vissa kurser finns särskilda krav, som speciella gymnasiekurser eller yrkes­erfarenhet.

Högskola

Här krävs svensk eller utländsk gymnasie­examen eller motsvarande kurser på folkhögskola. För många kurser och utbildningar ställs särskilda krav. Om man saknar formell behörighet, men tycker att man skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt, finns möjlighet att få detta prövat. Se mer på antagning.se.

När ska man söka?

Vuxengymnasium och yrkeshögskola

Kurserna kan starta vid olika tider under året, och har därför olika ansökningsdagar. För vuxengymnasiet kan du kolla med din kommun vilka tider som gäller. För yrkeshögskolan hittar du info på yrkeshogskolan.se.

Högskola

Högskolekurser i hela landet ska man anmäla sig till senast 15 mars för vårterminen. 

Vanliga frågor

Får jag ledigt för att studera?

Om du har varit anställd hos din nuvarande arbetsgivare i minst sex månader eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren, har du rätt att vara tjänstledig för att studera.

Hur funkar studiemedel?

Om du studerar på heltid får du 2 772 kr i veckan, varav 1 932 kronor är lån och 840 kronor är bidrag. Tilläggsbidrag för ett barn är 159 kr/vecka. Du får studiemedel i högst 240 veckor för studier på högskolenivå.  Från 51 års ålder minskar antalet veckor du kan få studiemedel, och från och med det år du fyller 61 kan du inte få vare sig bidrag eller lån. Mer om studiemedel på csn.se.

Kan jag jobba extra när jag får studiemedel?

Ja. Du får tjäna upp till ett visst belopp, det så kallade ”fribeloppet”. Tjänar du mer så minskas studiemedlen. Under coronapandemin togs den här gränsen bort, men från 1 juli gäller regeln igen.

Det beslutade fribeloppet för 2022 är 93 561 kronor för ett kalenderhalvår (för den som har studiemedel i 20 veckor).

Hur funkar det med a-kassan?

Du kan vara kvar i a-kassan medan du studerar. Du som är arbetslös och söker heltidsarbete kan få ersättning från a-kassan om du pluggar högst 50 procent, och inte längre än 20 veckor under en ersättningsperiod (300 dagar). Studierna får inte hindra dig att ta ett heltidsarbete. 

Här hittar du utbildningarna