I dag förväntas undersköterskor hantera arbetsuppgifter inom en mängd olika specialområden, konstaterar Johan Ekström. Han jobbar som kvalitetsansvarig undersköterska på Handelsträdgårdens omsorgsboende i Karlskrona. 

– I dag pratar man till exempel mer och mer om att man inte bara är kroppsligt sjuk. Det finns psykiska problem också och det möter vi ibland på mitt jobb, säger Johan Ekström. 

Därför blev han nyfiken när han hörde att Karlskrona kommun anordnade en kurs i psykiatri för undersköterskor i äldreomsorgen. 

Bakom satsningen står kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden. Det innebär att kursen är gratis för alla deltagare, då Karlskrona kommun har ansökt och fått ekonomiskt bidrag från fonden. Dock var det kommunen som stod för lönekostnaderna. 

Studerade och jobbade samtidigt

Utbildningen varade i sju veckor. Johan Ekström ägnade två dagar i veckan åt att läsa kursen och jobbade övriga veckodagar.

– Många gånger kan utbildningar vara i en eller två dagar om saker som vi i personalen redan känner till. Då känns det halvhjärtat. Men det här var genuint och det var jätteskönt att man faktiskt la ordentligt med tid på utbildningen, säger Johan Ekström.

Hur kändes det att behöva studera och jobba samtidigt?

– Jag tycker att det funkade bra. Det var faktiskt skönt att jobba samtidigt, då man håller sig uppdaterad och kan fortsätta att styra upp saker i arbetet. Jag kunde även ta vara på mina teorier som jag lärt mig i kursen och testa det på jobbet, säger Johan Ekström.

Under utbildningen fick han och de andra deltagarna lära sig mer om bland annat psykiska sjukdomar. Men likaså hur personalen kan lugna vårdtagarna med hjälp av till exempel sitt kroppsspråk.

Vann pris

Nu i februari tilldelades Karlskrona kommun utmärkelsen Årets kompetensutveckling 2021. Omställningsfonden står bakom priset som går till en kommun, region eller ett kommunalt företag som gjort en kompetenshöjande utvecklingsinsats för en eller flera anställda. 

I vår hoppas Karlskrona kommun att man ska kunna erbjuda kursen till ytterligare 20 undersköterskor. Därför har man ansökt om stöd från Omställningsfonden på nytt. 

På Kommunals sektion i Karlskrona ser man positivt på satsningen. Dock ser man potential för att göra utbildningen ännu bättre. Bland annat genom att göra det möjligt för fler än bara tillsvidareanställda att läsa kursen.

– Nu när man sett att kursen gett bra resultat kanske kommunen borde börja bekosta den själv. Det är ju bra att man får testa på det här sättet, men för att säkerställa att utbildningen fortsätter att genomföras kanske man behöver säkra en egen finansiering, säger Oskar Engström, sektionsföreträdare på sektionen. 

Karlskronas psykiatrisatsning

Ungefär 40 undersköterskor inom äldreomsorgen i Karlskrona har gått en vidareutbildning i psykiatri vid Komvux. Samtliga har vid ett tidigare tillfälle gått en introduktionskurs i psykiatri, varpå denna kurs var fördjupningen. 

Syftet har varit att bland annat stärka deras position på arbetsmarknaden. Slutsatsen är att kursen även har har bidragit till bättre vård och omsorg för de äldre. Därför har kommunen tilldelats titeln Årets kompetensutveckling 2021.