Vad är omställningsstudiestödet?

Regeringen har presenterat omställningspaketet. En del av paketet är ett helt nytt studiestöd, som kommer att bestå av ett studiebidrag och ett studielån. Syftet med stödet är att göra det enklare för människor att utbilda sig mitt i livet. 

Hur mycket pengar rör det sig om?

Studiestödet väntas kosta mellan sex och nio miljarder kronor varje år och kommer ge ansökande rätt till ett års studier med 80 procent av inkomsten.

Dock finns det ett maxtak på bidraget som är 20 458 kronor. Studielånet har i sin tur ett maxtak på 12 332 kronor. Siffrorna baserar sig på 2021 års prisnivå. 

”De flesta kommer att kunna plugga i ett år”

Utbildning

Vem kan ta del av studiestödet?

  1. Personer som vill jobba med något annat.
  2. Personer som vill stanna kvar på sina jobb, men samtidigt kompetensutvecklas. Till exempel kan den som jobbar som undersköterska läsa någon av de specialistundersköterskeutbildningar som finns på Yrkeshögskolan. 

När kan jag ansöka om det? 

Från och med den första oktober i år kan du ansöka om studiestödet hos Centrala studienämnden (CSN). 

Vilka krav måste jag uppfylla? 

Du ska ha förvärvsarbetat eller motsvarande under minst tolv av de senaste 24 månaderna. 

I övrigt kan reglerna skilja sig åt beroende på din ålder. Först och främst behöver du ha arbetat minst 16 timmar per arbetsvecka i minst åtta år – under en ramtid på 14 år. I praktiken innebär det att du är aktuell först när du fyllt 26 eller 27.

Om du är under 40 år kan stödet användas för utbildningar som motsvarar högst 80 heltidsveckor. Om du är äldre än 40 finns inte samma begränsning. 

Året då du fyller 60 får du inte längre ta del av studielånet, men du kan fortfarande använda dig av själva studiebidraget fram tills du har fyllt max 62.