”Jag drunknar, jag drunknar, skrek jag. Sedan slocknade mobilen.”

När jag läser början av Helena Gunnarssons och Pernilla Josefssons granskning av hur anställda inom hemtjänsten drabbas av fler och fler bilolyckor kan jag nästan känna paniken.

Den totala panikkänslan som undersköterskan Marilena Stelea förmodligen måste ha känt då hemtjänstbilen hon körde voltade rakt ner i ån, när vattnet inne i bilen steg snabbt och hon inte hade en chans att komma ut ur bilen.

Vattennivån var fortfarande hög i bilen efter att räddningstjänsten dragit upp den en bit och fått ut Marilena Stelea.

Bilolyckor i hemtjänsten

Bilolyckor i hemtjänsten ökar

Arbetsmiljö

Tyvärr är olyckan som Marilena Stelea var med om inte en enstaka händelse, ett undantag. KA:s genomgång visar att antalet olyckor där hemtjänstanställda skadas är fler någonsin. Under den senaste tioårsperioden har bilolyckorna med personskador till och med fördubblats. Och då är ändå inte alla de mindre krockar som hemtjänstens anställda är med om inräknade.

Olycksstatistiken är alltså ännu dystrare.

Stress viktig förklaring

Så varför ökar olyckorna så mycket? I samband med denna granskning pratade Helena Gunnarsson och Pernilla Josefsson med en rad personer som lyfte fram stress som en viktig förklaring till att olyckorna ökar så mycket.

I en helt ny rapport från Kommunal, ”En hemtjänst att lita på”, visar man på hur just en stadigt ökad minutstyrning av de anställda inom hemtjänsten påverkar hur stressad man känner sig på jobbet. En siffra ur rapporten visar den dagliga pressen: Åttio procent av dem som har ett strikt minutstyrt schema säger att de inte hinner göra det som de ska inom utsatt tid. Och att ha det så pressat och stressat ökar självklart risken för både olyckor på arbetet och en psykisk ohälsa som ofta leder till sjukskrivningar.

Så det politikerna tror sig tjäna i ena änden – låga kostnader för vård och omsorg – kostar i den andra för fler sjukskrivningar. Och i båda fallen är det kommunalarna som betala priset.