KA:s granskning visar att det är vanligare att anställda hemtjänsten skadas i en trafikolycka än anställda inom taxi, sett till personskador per 1000 sysselsatta. Hemtjänsten är också den bransch där flest kvinnor skadas i trafiken. Kommunals ordförande Malin Ragnegård reagerar starkt på KA.s granskning.

– Jättemycket lidande och tragik så klart. Hemskt att det är så här.

Få anmälningar

Inom Kommunal har frågan om bilolyckor inte lyfts tidigare. Det blir tydligt när KA begär ut skyddsombudens anmälningar till Arbetsmiljöverket som handlar om trafiksäkerhet eller restid. Det finns inte mer än en handfull sedan 2015.

Varför är det så få skyddsombud som anmäler?

­ – Det är uppenbart så att vi i vår organisation måste lyfta det här och stötta skyddsombuden så att de vet hur de ska agera både förebyggande och när det händer olyckor. Allt som påverkar ens arbetsmiljö ska ju dokumenteras, anmälas eller tas upp så att det finns sparat om det behövs framöver. Och det oavsett om det är i någons hem, på kontor eller i bil som en olycka sker, säger Malin Ragnegård.

Många personskador

När Arbetsmiljöverket 2017 granskade vilka yrkesgrupper som skadas i trafiken, påpekade de i en rapport att hemtjänsten som bransch har ”ett anmärkningsvärt högt antal personskador”. Men det är inget som man känner till på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR.

– Det är inget som vi speciellt uppmärksammat, utan vi utgår från att frågorna hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Gunnar Sundqvist, utredare på SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning.

Vi vet hur medlemmarna upplever situationen. Många har minutscheman, känner sig hela tiden stressade och ligger efter i tid. Det är inte heller säkert att arbetsgivaren gör om restid efter väglag.

Malin Ragnegård, Kommunal

Gunnar Sundqvist säger att det är själv­klart att arbetsgivarna även ska riskbedöma arbets­moment som resor med bil och cykel.

– Det ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Men enligt Arbetsmiljöverket är det långt ifrån en självklarhet. Hemtjänstens bilresor glöms ofta bort när arbetsuppgifter ska risk­ bedömas.

Minutscheman skapar stress

Forskare som KA pratat med tror att stressen i hemtjänsten kan vara en orsak till det stora antalet krockar. Malin Ragnegård håller med om det.

– Vi vet hur medlemmarna upplever situationen. Många har minutscheman, känner sig hela tiden stressade och ligger efter i tid. Det är inte heller säkert att arbetsgivaren gör om restid efter väglag, utan de får lika lång tid på sig oavsett om det är sommar eller vinter.

Enligt SKR har arbetsgivarna blivit bättre på att rapportera olyckor, något som möjligen kan vara en förklaring till ökningen. Men att stressade scheman kan öka risken för olyckor, håller Gunnar Sundqvist på SKR med om.

– Och där har arbetsgivare och fack tagit fram gemensamma utbildningar genom Suntarbetsliv i hur man ska jobba med balans mellan krav och resurser, säger han.

Kommunals tips till hemtjänstarbetare och skyddsombud

  • Säg ifrån när tiden inte räcker – spring inte fortare, utsätt inte dig själv för ohälsa.
  • Gör avvikelserapporter.
  • Prata ihop er på arbetsplatsen så att ni kan stötta varandra och gör likadant.