I dag presenterar Kommunal en rad förslag för att göra arbetsmiljön inom äldreomsorgen bättre, bland annat genom höjd bemanning. 

  • Långsiktig och hållbar finansiering. Staten behöver permanent skjuta till mer pengar och se till att dessa öronmärks till rätt bemanning.
  • Rätt bemanning. Nationella riktlinjer om höjd grundbemanning med personal som minst är utbildade vårdbiträden.
  • Minst 90 procent av all personal ska vara tillsvidareanställd.
  • Öka insynen inom privat äldreomsorg. Detta för att kunna införa offentlig statistik om bemanning och personaltäthet vid kommunala och privata boenden och inom hemtjänsten.
  • Grundbemanningen ska matcha kraven i arbetet och ge personalen utrymme för pauser, raster och annan nödvändig återhämtning.
  • Heltid ska vara norm.
  • Ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete och för en bättre organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer. Arbetsgivare som inte efterlever dessa riktlinjer ska kunna straffas föreslår Kommunal.

– Vi har länge slagit larm om villkoren inom äldreomsorgen. Nu hoppas vi att det ska vara läge för att få bättre gehör för våra krav, säger Malin Ragnegård.

Kronisk underbemanning

Förslagen finns med i ”En bättre arbetsmiljö-en rapport om äldreomsorgens bemanning”, som Kommunal presenterar i dag. Rapporten bygger på en medlemsundersökning från 2021.

Nära fyra av tio svarar i medlemsundersökningen att bemanningen inom äldreomsorgen sällan eller aldrig är tillräcklig.

Gottfridsbergs gård i Linköping.

Nattbemanningen

Personal varnades efter dödsfall

Nyheter

Hälften har svårt att hinna med kortare pauser åtminstone någon gång i veckan.

Nära fyra av tio är mycket oroliga över att de inte kommer att orka arbeta fram till den lagstadgade pensionsåldern.

Bättre villkor krävs

Kommunals rapport kräver att politikerna tar sitt ansvar och ser till att äldreomsorgen får de resurser som krävs för att kunna ge god vård och omsorg till de äldre. Och då krävs enligt förbundet bättre villkor till personalen.

Coronakommissionen har i en delrapport uppmärksammat allvarliga brister inom äldreomsorgen, bland annat när det gäller personalens villkor. Kommissionen noterar samtidigt att dessa brister har varit kända sedan tidigare.

Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Den 25 februari ska Coronakommissionen presentera sin slutrapport. Malin Ragnegård ser fram emot den presentationen.

– Coronakommissonen har tidigare gett oss rätt i kritiken av villkoren inom äldreomsorgen. Nu hoppas jag att slutrapporten innehåller konkreta förslag på hur villkoren inom äldreomsorgen kan bli bättre och att vi då får stöd för våra krav, säger hon.