Kommunal och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har kommit överens om sänkt arbetstidsmått för nattarbetande inom välfärden. Veckoarbetstiden minskar från 36 timmar och 20 minuter till 34 timmar och 20 minuter. Gott så. Det är slitigt att arbeta natt och det här var något som sjuksköterskorna i Vårdförbundet redan hade införhandlat i sitt kollektivavtal. Och det är inte mindre jobbigt att arbeta natt för att man är undersköterska eller vårdbiträde.

Janice Graje, Sjöbo, och Annica Magnusson, Lindesberg.

Kortad nattarbetstid

Nattens vinnare och förlorare

Arbetstider

Frågan är bara hur det hela ska betalas? Kommunal och SKR har i det centrala avtalet skrivit in att en avräkning skall göras, parterna är dock överens om en avräkning inte behöver genomföras. När Vårdförbundet fick igenom sänkt nattarbete behövde deras medlemmar inte betala för det med löneutrymme. Tvärtom har sjuksköterskorna haft löneökningar över märket. 

Vissa får betala med mindre löneökningar

Parterna har i överläggningar försökt komma överens om hur beräkningen av avdraget skall göras. Men när de centrala parterna inte kunde komma överens sköts frågan över till lokal nivå. Det har gjort att vissa kommuner – exempelvis Norrtälje, Salem, och Vallentuna – har valt att lägga kostnaden på lönepotten så att de anställda får betala med mindre löneökningar. Samtidigt som Region Stockholm och kommuner som Botkyrka, Södertälje, och Haninge har valt att inte göra någon avräkning från lönepotten. 

Det här kan utifrån ses som struntsummor. Men för en undersköterska eller ett vårdbiträde kan även en hundralapp i månaden spela roll. Och varför skulle det inte vara lika för alla? 

Om ni vill erbjuda era invånare en välfärd i världsklass måste ni också satsa på de som arbetar i verksamheten.

Det är också problematiskt med en modell där exempelvis barnskötaren som bara jobbar dag ska betala med minskade löneökningar för att de som jobbar natt inom äldreomsorgen ska få sin välförtjänta arbetstidssänkning.

Det här är inte någon stor kostnad för kommunerna att ta. Inte minst när kommunerna i Stockholms län går med stora överskott och dessutom står inför stora rekryteringsbehov inom välfärden.

Vi uppmanar kommunerna att tänka om!

Frågan är om kommunerna i det här läget har råd att vara dumsnåla? Kommunals medlemmar har slitit hårt i pandemin och om arbetsgivare i grannkommunerna erbjuder bättre villkor kommer det också bli lättare för dessa kommuner att rekrytera den personal de behöver i välfärden på sina snåla grannars bekostnad.

Vi i Kommunal Stockholms län riktar därför en uppmaning till de kommuner som valt att välta över kostnaden för den här förbättringen på undersköterskor, barnskötare och vårdbiträden att tänka om. Om ni vill erbjuda era invånare en välfärd i världsklass måste ni också satsa på de som arbetar i verksamheten.