– Det här är en jättestor framgång för Kommunals medlemmar, säger Ewa Glimhed, ordförande Kommunals sektion Malmö vård och omsorg.

Förklaringarna är flera. En av dem hänger ihop med den arbetstidsförkortning som införs den 1 april för nattarbetare i kommuner och regioner. Den ska betalas med lägre löneökningar enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Orörd löneökning

Men i Malmö har Kommunal förhandlat bort en minskning på 0,3 procentenheter av löneutrymmet.

– Det blir ingen avräkning. I Malmö är värdet på det 12 miljoner kronor på ett år, säger Ewa Glimhed.

Detta innebär att årets genomsnittliga ökning på 380 kronor för den som arbetar heltid blir orörd. Om en avräkning på 0,3 procentenheter gjorts skulle den genomsnittliga löneökningen i stället blivit 250 kronor per medlem, enligt Kommunal.

Löneökning i år

I Kommunals avtal HÖK 20 är löneutrymmet för 2022, räknat på heltid, 380 kronor plus 0,3 procent till yrkesutbildade. Avtalet har en text om att en avräkning ska göras i löneöversynen 2022.

Enligt den ska värdet motsvara 0,3 procentenheter av löneutrymmet. Alltså kan 0,3 procentenheter komma att räknas bort från den totala lönesumman man förhandlat fram lokalt. Detta gäller inte om den kortare nattarbetstiden eller ett ännu lägre heltidsmått redan har införts.

Ny lön ska gälla från 1 april 2022. Detta gäller kommuner och regioner samt bolag som har avtal med Sobona. Nuvarande mått är 36 timmar och 20 minuter.

Yrkesutbildade får mer

Samtidigt ska yrkesutbildade gynnas när årets löner höjs. Enligt avtalet ska 0,3 procent av lönesumman gå till de yrkesutbildade. I Malmö blir det nu 0,4 procent.

– Arbetsgivaren såg samma behov som vi, för framtida kompetensförsörjning inom hälsa, vård och omsorg så finns det ett behov av att göra satsningar på till exempel undersköterskor, säger Ewa Glimhed.

Nu fortsätter fördelningen av årets löneökningar på förvaltningsnivå. Den nya lönen ska vara klar den 1 april.

Yrkesutbildade i Malmö

I Malmö omfattas yrkesutbildade i dessa grupper av satsningen: Aktivitetsledare, fritidsledare, larmoperatörer med undersköterskeutbildning, personliga assistenter med undersköterskeutbildning, stödpedagog, kock/ kokerska/förste kock, köksbiträde, skötare, barnskötare, elevassisttent, hemvårdare, lärarassistent, stödassistent, undersköterska, restaurangbiträde, ekonomibiträde, jourbiträde med yrkesutbildning, boendepedagog.