Arbetsgivaren på Skånes universitetssjukhus har till följd av ett hårt tryck på fler vårdplatser beslutat om att utöka vårdplatserna på en lång rad avdelningar. Sjukhusets förvaltningschef Björn Ekmehag skriver om det i ett blogginlägg som finns på intranätet: ”När vårdplatserna inte räcker till, behöver vi tänka nytt. Därför lanseras en ny eskaleringsplan den 28 oktober” börjar han sitt inlägg.

Kommunal kommer att ta upp frågan om det ökade antalet vårdplatser på MBL och skyddskommittéerna inom de berörda verksamheterna. Vi kommer att kräva risk- och konsekvensanalyser för att säkerställa att det inte leder till sämre arbetsmiljö för oss anställda. Om det finns behov av det kommer vi inte att tveka att koppla in Arbetsmiljöverket. 

Det är en kortsiktig lösning att bara utöka antalet vårdplatser utan att höja bemanningen. Vi befarar att det riskerar leda till ökade sjukskrivningar.

Det är en kortsiktig lösning att bara utöka antalet vårdplatser utan att höja bemanningen. Vi befarar att det riskerar leda till ökade sjukskrivningar och en ännu högre personalcirkulation om man bara fortsätter lägga ännu mer jobb på oss redan hårt prövade anställda. Arbetsgivaren behöver vidta åtgärder och göra prioriteringar för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

Arbetsgivaren måste öka bemanningen och anställa fler fast anställda så att vården förmår att täcka de behov som finns och även kan klara toppar när de uppstår. Men den styrande borgerliga majoriteten i Regionledningen har tyvärr istället beslutat om sparbeting som vi nu ser läggs ut på alla verksamheter samtidigt som behovet av vård ökar. Det är fullständigt ohållbart! 

Om vi ska få en fungerande sjukvård och fler ska söka sig till våra yrken i framtiden måste arbetsgivare förutom satsa på att anställa fler, satsa på yrkesutbildning, en hållbar arbetsmiljö, bättre scheman och löner det går att leva på. Det kommer vi i Kommunal föra fram i alla de forum vi kan. 

Vi kräver en hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar. Utan oss anställda stannar sjukvården!