Det var frustration som fick sjuksköterskan Emmie Gärdenfors att börja med sina serier från sjukvården. 

– Var skildrades vårt arbete i debatten om sjukvården, det vardagliga i arbetet som inte enbart var kaos? Jag hade nästan ett fysiskt behov att få ut vad jag och alla mina arbetskamrater gjorde på arbetsplatsen. Jag började rita en serie där läsaren fick följa med på ett arbetspass.

Vad som började som en egen ventil växte och har fått ett eget liv på Instagram, där ”På sjukvårdsfronten intet nytt” i dagsläget har över 5500 följare.

– Gensvaret har varit superkul och det har gjort att det har varit roligt att fortsätta med serien. De flesta skriver att de känner igen sig och när jag började var det verkligen i ett behov av att se mitt jobb berättas. Att få sitt eget arbete bekräftat på något sätt.

Ur ”En kväll på jobbet”.

Emmie Gärdenfors säger att serieformatet fungerar bra för att få fram det mångsidiga i arbetet. När någon frågar om jobbet har hon haft svårt att beskriva vad hon gör men i serien har det fallit på plats:

– Det går att rita ganska mycket som inte hade blivit lika bra om man hade skrivit om det. Man kan få in så mycket när man kombinerar text och bild, och man kan komma ganska nära.

Många av serierutorna skildrar det vardagliga i arbetet – som till stor del består av möten mellan människor. Mellan vårdtagare och personal, men också mellan personalen.

– Det som tar mycket energi av en är ju alla möten med människor där man hela tiden måste ha fullt fokus. Det pratar man inte så mycket om trots att det är det riktigt svåra i arbetet och det som tär.

Just nu studerar Emmie ett projektår på Serieskolan i Malmö, och arbetar timmar i sjukvården under tiden. Förhoppningen är att året ska utmynna i att serierna publiceras i bokform.

– Tanken är att man ska kunna följa tre olika sjuksköterskor med olika personligheter och erfarenheter under tre olika pass – dagpass, kvällspass och nattpass – på samma medicinavdelning så att cirkeln sluts och det blir ”En dag på jobbet”.