Sedan restriktionerna släpptes den 1 november har vi märkt en stor skillnad bland barn och pedagoger när det gäller sjukdom. 

Barnen är mer förkylda och kommer tillbaka tidigare till förskolan eftersom de nu får komma med vad föräldrar anser vara ”lindriga symtom”. Att vi sedan på förskolan märker att barnen är snoriga, hostiga och nyser mer än vad föräldrarna ger sken av är ju en annan sak. 

Vi skulle bara vilja säga nej, när barnen kommer tillbaka för tidigt. Men vi får inte.

Det vi kan göra är att säga ”välkommen tillbaka” och ”vi hör av oss om vi märker att barnet inte mår bra eller orkar med dagen”.

När vi pedagoger ringer och säger att barnet är sjukt och bör bli hämtat så händer det att vi möts av suckar och irritation. 

Att Folkhälsomyndigheten har släppt på restriktionerna innebär att barnen får komma tillbaka efter en feberfri dag istället för som tidigare två feberfria dagar. Det märks tydligt att barnen kommer tillbaka för tidigt då de är extra trötta, ännu inte helt redo att orka med förskolans aktiviteter. 

Vi anser att det är svårare att veta var vi ska dra gränsen för när barnen ska vara kvar i förskolan eller ej. Vi anser att de inte är redo att vara i förskolan då de fortfarande är snoriga och hostiga till exempel. Samtidigt tycker föräldrarna att de har varit hemma sina sju dagar och att barnen bara har lindriga symtom. 

När vi pedagoger ringer och säger att barnet är sjukt och bör bli hämtat så händer det att vi möts av suckar och irritation. 

Det händer att vi behöver stå och förklara oss och att vi blir ifrågasatta.

Vad gäller oss pedagoger så ser vi en markant ökning av sjukskrivningar eller att man går och jobbar trots att man har lindrigare förkylningssymtom, där man tidigare vid hårdare restriktioner hållit sig hemma.

Det hela väcker en stor irritation hos oss pedagoger och vi känner oss trötta på detta ständiga ifrågasättande. Vi är här för barnens skull och orkar de inte med förskolans aktiviteter så ska barnen vara hemma. 

Vad gäller oss pedagoger så ser vi en markant ökning av sjukskrivningar eller att man går och jobbar trots att man har lindrigare förkylningssymtom, där man tidigare vid hårdare restriktioner hållit sig hemma.

Att de har tagit bort ”bidraget” för karensdagen gör väldigt mycket. Många av oss känner att vi inte har råd att vara sjuka och man går då till jobbet fast man inte bör. Att man återigen måste ha ett läkarintyg från dag åtta innebär också att man går tillbaka för tidigt till jobbet.