– Jag har nog personligen aldrig varit friskare än under den här tiden. Jag har inte alls åkt på samma förkylningar som förut. Och ordentliga magsjukeutbrott har inte existerat under pandemin, säger Emma Spiris, som är barnskötare på Lergökens ur och skur-förskola i Örebro.

Tre barnskötare om barn med symtom.

Covid-19

”Vi har aldrig varit friskare”

Arbetsmiljö

Under pandemin har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att sjuka barn ska stanna hemma två symptomfria dagar, 48 timmar, innan de får komma tillbaka till förskolan. De kan få komma tillbaka med lätta symptom om de varit hemma i sju dagar.

Det har lett till att vabbandet slår rekord. I början av september ansökte 113 000 föräldrar om ersättning för vård av barn. Men inom förskolan gläds personalen åt en friskare arbetsplats.

Förskoleupproret, som samlar mer än 34 000 följare på Facebook och arbetar för att förbättra arbetsmiljön i förskolan, vill att sjukreglerna i någon form ska bestå.

– Att barnen ska vara symtomfria i 48 timmar tycker jag är jättebra, säger Monica Lindström, som är förskollärare och sitter i Förskoleupprorets ledningsgrupp.

Monica Lindström, Förskoleupproret.
Monica Lindström, Förskoleupproret.

Efter 30 års arbete i förskolan tycket hon att att synen på sjuka barn har förändrats.

– Det har aldrig varit okej att lämna sjuka barn på förskolan och kravet har varit att barnen ska vara pigga nog att orka delta i verksamheten. Men jag kan se en stark förskjutning. Vårdnadshavare kan säga att barnet har hostat hela natten men nu är han pigg. Och personalen pallar inte alltid att ta konflikten.

Det är inte bara de skärpta rekommendationerna som har bidragit till en friskare arbetsplats, menar hon. Under pandemin har många förskolor haft rutinen att det är förskolans rektor som tar samtalen med föräldrar som ifrågasätter reglerna. Det är ett stöd som uppskattas av personalen.

– Det har varit jättebra. Jag är så trött på att hålla på och diskutera med föräldrar varför barnet ska vara hemma, säger Monica Lindström.

På Folkhälsomyndigheten har man ännu inte bestämt sig för om rekommendationerna för förskolan ska vara kvar efter den 29 september då flera andra pandemirestriktioner lyfts.

– Det pågår ett intensivt arbete med frågan, skriver Henrik Josephson på myndighetens presstjänst i ett mejl till KA.

Jenny Jonsson, Skellefteå.
Jenny Jonsson, biträdande avdelningschef för förskolan i Skellefteå.

Skellefteå kommun gick i förra veckan ut med information till förskolepersonal och vårdnadshavare om att Folkhälsomyndighetens rekommendationer ligger fast.

– Vi vill påminna vårdnadshavare om vad som gäller. Smittskyddslagen upphör inte bara för att vi går in i regeringens plan för avveckling av restriktioner, steg 4, säger Jenny Jonsson, som är biträdande avdelningschef för förskolan.

Hon tror att covid är något som samhället kommer får lära sig leva med och tycker det är bra om förskolan kan fortsätta att göra det som visat sig fungera mot smittspridning.

– Allt gott som vi har gjort kan vi fortsätta med, som god handhygien, att vara utomhus mycket, inte komma till jobbet småsjuk och påminna vårdnadshavare om vad som gäller för sjuka barn.

Men vad som händer om Folkhälsomyndigheten beslutar sig för att ta bort rekommendationerna om sjuka förskolebarn, kan Jenny Jonsson inte svara på.

– Vi håller i det här ett tag till, men det är svårt att veta vad som händer framåt.

Vi följer Smittskyddet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer inte hitta på något eget.

Åsa Lundkvist, direktör för barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås

Åsa Lundkvist är direktör för barn- och utbildningsförvaltningen i Västerås. Hon tycker att man inom förskolan har blivit bättre på att samarbeta med vårdnadshavarna kring sjuka barn och hoppas att det kan fortsätta och bli det ”det nya normala”.

– Nu har vårdnadshavarna fått mer instruktioner om hur man ska tänka kring sitt barn. Och vi har fått mer faktaunderlag och instruktioner från Smittskyddet som gjort att vi kan göra en bättre bedömning av allmäntillståndet.

Västerås stad har dock inte tagit ställning till om man som arbetsgivare ska fortsätta med Folkhälsomyndighetens rekommendationer även efter pandemin.

– Vi följer Smittskyddet och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi kommer inte hitta på något eget.

Behövs det inte tydliga regler som stöd för de anställda när de skickar hem barn?

– Vi ger så mycket stöd vi kan till våra medarbetare och ser vi att det blir svårtolkat så får vi hitta instruktioner till det.

Folkhälsomyndighetens regler i förskolan

  • Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att ett barn bör stanna hemma så länge det har symptom samt ytterligare två symptomfria dagar.
  • Barnet kan få komma tillbaka till förskolan efter sju dagar med lätta symtom som lätt hosta eller lätt snuva.
  • De två sista dygnen ska barnet ha varit utan feber och i övrigt varit friskt.

    Källa: Folkhälsomyndigheten