Den 1 november lättade Folkhälsomyndigheten på de rekommendationer om sjuka barn som gällt under pandemin. Kravet på två symtomfria dagar innan barnen kan komma tillbaka till förskolan byttes mot ett feberfritt dygn. Barn som varit sjuka kan komma tillbaka om de har ett gott allmäntillstånd, även om vissa symtom kvarstår.

Beslutet har diskuterats livligt bland förskolepersonal. Många anställda hade önskat ha kvar de strängare rekommendationerna då man tyckte de var tydliga och höll arbetsplatsen frisk.

En av dem oroas över de nya reglerna är barnskötaren Emma Spiris, på Lergökens ur- och skurförskola i Örebro. Hon tycker det är svårt att avgöra hur pass sjuka barnen får vara för att få komma tillbaka till förskolan.

– Det är väldigt många barn som är sjuka just nu. Då känns det som att barnen kanske har kommit tillbaka med milda symtom lite väl tidigt efter att de varit sjuka, sade Emma Spiris tidigare till KA.

Sjuka barn ska stanna hemma. Snuva är bara ett exempel. Om ett barn är dålig i magen kan det också vara ett symtom på luftvägsinfektion.

Sara Byfors, Folkhälsomyndigheten

På Folkhälsomyndigheten har man nåtts av kritiken att rekommendationerna var otydliga. Därför har man justerat texten. Bland annat har myndigheten lagt till snuva som ett symtom på luftvägsinfektion.

– Vi har förstått att rekommendationerna har missuppfattats och därför har vi sett över texten, säger enhetschef Sara Byfors.

Hon påpekar att det handlar om när barn får nya symtom. Då är det viktigt att de är hemma inledningsvis för att se hur det utvecklas.

– Sjuka barn ska stanna hemma. Snuva är bara ett exempel. Om ett barn är dålig i magen kan det också vara ett symtom på luftvägsinfektion.

Sara Byfors, Folkhälsomyndigheten.
Sara Byfors, Folkhälsomyndigheten.

Före pandemin gällde att barnets allmäntillstånd avgjorde om det kunde gå tillbaka till förskolan. Det viktiga var att barnet orkade med en dag på förskolan. Många pedagoger har vittnat om att det ofta ledde till svåra diskussioner med vårdnadshavare som inte höll med om personalens bedömning.

Hade det inte varit bra med tydligare regler för förskolan även före pandemin?

– Små barn har många infektioner, men det är klart att både för barnens skull och de som jobbar i förskolan så är det viktigt att de som är sjuka stannar hemma. Det kan hända att gränserna har flyttats för hur föräldrar agerar, men samtidigt är det viktigt att ha en förskola som är öppen för friska barn, säger Sara Byfors.

Så har sjukreglerna i förskolan ändrats

Före pandemin
Då fanns en kunskapsöversikt för smitta i förskolan, framtagen av Socialstyrelsen 2009.Under rubriken ”Stanna hemma eller vara på förskolan?” står att ett gott allmäntillstånd innebär att barnet:

 • är piggt
 • är feberfritt – utan febernedsättande medicin i kroppen
 • orkar delta i förskolans normala aktiviteter, hela dagen.

Barnet kan komma tillbaka till förskolan efter:

 • Ett dygn utan feber

Under pandemin
Från Folkhälsomyndighetens hemsida:

 • Barn bör stanna hemma så länge de har symptom på luftvägsinfektion samt ytterligare två symtomfria dagar.
 • Barnet får komma tillbaka efter sju dagar med lätta symtom som lätt hosta eller lätt snuva.
 • De två sista dygnen ska barnet ha varit feberfritt och i övrigt frisk.
 • Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Från 1 november 2021
Från Folkhälsomyndighetens hemsida:

 • Förskolebarn rekommenderas stanna hemma vid symtom på luftvägsinfektion. Som exempel nämns ”snuva, halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.”
 • Barnet få komma tillbaka ”när det blivit friskt och har gott allmäntillstånd, även om det har kvar vissa symtom”.
 • Vid feber behöver barnet ha varit feberfritt minst ett dygn. ”I de allra flesta fall behöver barnet vara hemma från ett par dagar upp till en vecka”. Vårdnadshavare bedömer när ditt barn kan gå tillbaka till förskolan.
 • Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.