Under pandemin har Folkhälsomyndigheten rekommenderat att sjuka barn stannar hemma och är symtomfria i 48 timmar innan de återgår till förskolan. Barnskötare berättade då att de aldrig hade varit så friska tidigare. 

Från och med månadsskiftet gäller nya rekommendationer för vuxna och barn, meddelar Folkhälsomyndigheten. Nu står det klart att barnen får återgå till förskolan om de har varit feberfria i ett dygn. Samma sak gäller om barnen har vissa luftvägssymtom, men i övrigt känner sig friska. 

– Jag brukar ha lätt för att åka på luftvägsinfektioner, men det hände inte under pandemin. Vi kollegor pratade nyss ute på gården om hur det kommer att bli från den 1 november, säger barnskötaren Emma Spiris, på Lergökens ur- och skurförskola i Örebro.

Emma Spiris, barnskötare.
Emma Spiris, barnskötare.

Emma Spiris är en av flera barnskötare som oroar sig över de nya rekommendationerna. Framför allt pekar hon på två utmaningar. Dels är det svårt att avgöra hur pass sjuka barnen får vara, dels riskerar förkylningar och andra sjukdomar att ta fart igen. 

– Det är väldigt många barn som är sjuka just nu. Då känns det som att barnen kanske har kommit tillbaka med milda symtom lite väl tidigt efter att de varit sjuka, konstaterar Emma Spiris.

Dessutom kan personalen och föräldrarna tycka olika saker, enligt Emma Spiris. Till exempel händer det att barnen hostar betydligt kraftigare på förskolan än vad de gör i soffan i hemmet. 

Samtidigt menar Folkhälsomyndigheten att man vid något tillfälle måste lätta på restriktioner och rekommendationer. Hur ser du på det?

– Man förstår ju det, samtidigt som man känner en oro över vad som känner att hända. Det största problemet är väl att rekommendationerna känns så luddiga. Var drar vi gränsen för hur pass sjuka barnen får vara?

Det gäller i förskolan från den 1 november 2021

Barn som inte börjat skolan, fullvaccinerade personer och de som haft covid-19 under det senaste halvåret uppmanas att stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Det kan till exempel vara halsont, feber, hosta eller sjukdomskänsla.

De som stannat hemma kan komma tillbaka till bland annat förskolan när de:

  1. Varit feberfria ett dygn 
  2. Känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom

Källa: Folkhälsomyndigheten