Jag har senaste tiden sett och hört hur mina kollegor kommer sent till jobbet eller går tidigare. Ibland så mycket som en timma eller mer. Jag vet inte hur jag som kollega ska ställa mig till det då jag själv är skötsam och inte alls kommer och går som jag vill på betald arbetstid. Jag vill inte heller prata med chefen för det känns som jag skvallrar eller kommer bidra till dålig arbetsmiljö. 

Hur ska man hantera detta?

/ Ella


Jag förstår ditt dilemma. Samtidigt bör arbetsgivaren uppmärksammas på att det förekommer att vissa anställda inte sköter sina arbetstider. Situationen riskerar annars att leda till samarbetsproblem och konflikter på arbetsplatsen.

Enligt arbetsmiljölagen innefattar arbetsgivarens arbetsmiljöansvar också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket säger i sina föreskrifter att arbetsgivaren ska vara uppmärksam på faktorer som arbetsfördelning och förutsättningar för samarbete. Mitt råd är att du kontaktar ditt skyddsombud som kan påtala problemet för arbetsgivaren i generella termer utan att peka ut enskilda.