I Halmstad precis som i övriga kommuner jobbar man med att fylla schemarader och ibland tar man till helt fel metoder och ursäkter för att göra oss arbetare till strykpåsar à la 1920-tal.

Inte kan det väl ha varit Kommunals ambition att genom ”Rätt till heltid” underlätta för arbetsgivaren att skicka anställda från den ena arbetsplatsen till den andra och skylla på att ”du ville ju jobba heltid”? Var inte tanken att om och när det fanns en möjlighet att få heltid på den arbetsplatsen som jag är anställd på så skulle man få det? 

Till exempel om Greta slutar som har en 80-procentstjänst. Den tjänsten kan ges till fyra andra som går på 80-procentiga tjänster så att de kommer upp i 100-procent på den arbetsplatsen.

Inte som nu att man får en heltidstjänst i kommunen och sen får jag jobba både lite här och där. Har jag tur så blir det med de arbetsuppgifter som jag sökte och blev anställd för från början. Annars kan det gå som i förslaget i Halmstad, att man jobbar med en sak i sitt ”ordinarie” arbete och sedan på resterande tjänst något helt annat.

Varför ska det som kvinna vara ett problem att få en heltid på en och samma arbetsplats när det inte är det för männen?

Om man inte tar och reder ut hur det är tänkt att ge fler anställda möjlighet att jobba heltid på en arbetsplats och inte inom en kommun så lägg ner projektet/ambitionen. Som kommuner utnyttjar systemet nu kommer inte fler att vilja jobba heltid! 

Varför ska det som kvinna vara ett problem att få en heltid på en och samma arbetsplats när det inte är det för männen?

Kommunals ambition att skapa möjligheter till heltidsarbete är rätt och riktigt men arbetsgivare runt om i Sverige utnyttjar det hela på ett felaktigt sätt och där måste Kommunal centralt ta ett krafttag för att rätta till det hela.