I de kommuner där den här skillnaden är störst kan det vara ungefär dubbelt så stor andel som har heltidsanställning jämfört med hur många som faktiskt jobbar heltid.

Totalt sett i hela landet ökar andelen som jobbar heltid men i 40 kommuner minskar andelen som faktiskt jobbar heltid.

(Texten fortsätter nedan)

En av de kommunerna där det minskat mest på fem år är Älvdalen i Dalarna där 43 procent arbetade heltid 2015. Förra året hade den siffran sjunkit till 38 procent.

– Jag är ganska säker på att det beror på arbetsvillkoren helt enkelt. Man jobbar varannan helg och delade turer för att få ihop scheman. Man orkar inte riktigt jobba heltid utifrån arbetsmiljön och arbetsvillkoren, säger Anna Dahlberg ordförande i sektion Ovansiljan där Älvdalen ingår.

Så många jobbar heltid i din kommun.

Hälsoscheman

Så många jobbar heltid i din kommun

Arbetstider

I Mörbylånga på Öland har andelen heltidsarbetande däremot ökat med 30 procent på fem år och heltidsresan är avslutad inom vård och omsorg där alla nu har anställningsbevis på heltid

– Det har inte varit friktionsfritt, det har varit lite missnöje. När natten kortades till nio timmar och kvällspass infördes så tyckte inte nattarbetarna om det. De får fler pass och mindre återhämtning, säger Rozita Nilsson huvudskyddsombud i hemtjänsten.

Men andelen med heltidsanställning ökar alltså mer i landet som helhet än andelen heltidsarbetande.

I var sjätte kommun skiljer det mer 20 procentenheter mellan andel heltidsanställningar och andel som jobbar heltid.