Snickaren Marcus Sundell och fastighetsskötaren Nickas Svensson gillar systemet med yrkeslöner.

Snickaren Marcus Sundell och fastighetsskötaren Nickas Svensson gillar systemet med yrkeslöner.

– De flesta är väldigt nöjda med den här löne­modellen, då slipper man det här att ”det kan väl du göra för du har ju högre lön”, säger Marcus Sundell, snickare och Kommunals klubbord­förande vid Bostadsbolaget i Västervik.

Är det till och med så att deras modell med yrkeslöner är själva orsaken till att löneutvecklingen är bättre än för de flesta andra i samma yrken i Kommunal? Det tror åtminstone Anders Hjort, pensionerad fastighetsskötare och företrädaren på klubbordförandeposten.

– Jag skulle säga att det är två faktorer som är förklaringen. Det ena är att vi har det här systemet, att vi gör detta tillsammans. Vi behöver inte snegla på varandra eller vara oense. Den andra faktorn är att vi har och har haft en klubb med starkt fackligt tänk, säger Anders Hjort.

Löneutvecklingen i Västervik.

Han var med när kommunens vakt­mästare och fastighetsskötare slogs ihop med det hel­ägda kommunala bolaget Bostads­bolaget för drygt 20 år sedan, och alla blev fastighetsskötare. Tillsammans med hantverkarna i bolaget och några andra yrkesgrupper jobbar de dels med hyres­fastigheterna i bola­get, dels med kommunens fastigheter: skolor, förskolor, äldreboenden med mera. 

Vi sitter i ett industriområde i utkanten av Västervik. Här ligger det de kallar Materialvården. Härifrån utgår Marcus och hans kolleger varje morgon innan de åker ut på jobb. Vi sitter i gympasalen. Innan pandemin slog till spelades det pingis här uppe varje fredag. Pingisborden är nu halverade och omvandlade till mötes­bord. Vid en av dessa halvor sitter vi.

Bolaget har 94 anställda på Kommunals ­avtalsområde. Arbetsgivarparten är Fastigo.

Johan Ingelskog, avtalssekreterare.

Kommunal: ”Deras modell ett skolexempel”

Löner

Sedan 2001 har lönerna ökat med över 15 000 kronor för fastighetsskötarna i Bostadsbolaget medan löneökningarna i Kommunals centrala avtal med Fastigo sammanlagt på 20 år ligger på drygt 11 700 kronor. I genomsnitt gör det en skillnad på nästan 170 kronor varje år.

I dag skiljer det flera tusenlappar i medellön mellan fastighetsskötare inom Fastigo och fastighets­skötarnas löner på Bostadsbolaget. Drygt 28 000 kronor respektive 31 800 kronor.

– Det här motiverar nästan hela medlems­avgiften för dem som tycker det är lite knepigt att vara med, säger Anders Hjort.

Marcus Sundell vid bandsågen.
Marcus Sundell vid bandsågen.

Vi går in i verkstaden. Marcus Sundell visar bandsågen och sågar till en tröskel. Det luktar trä och damm. Längs väggarna finns virke och olika sågklingor. Och maskiner. Här inne jobbar Marcus ibland om det är saker som kanske inte är lämpliga att göra i hyresgästernas ­lägen­heter.

– Vi kapar dörrar här inne till exempel. Det kan också vara sådant som gått sönder, något som ska limmas ihop.

In i bilen och ut till Midgård. Det är Västerviks miljonprogramsområde, en gång i tiden »problemområde« men inte längre. Marcus inspekterar några av uteplatserna på de lägen­heter som ligger på bottenvåningen i ett av husen. Här ska staket, tak och grindar ses över nästa vecka. Det blir Marcus jobb.

Annars är detta fastighetsskötaren Niclas Svenssons område. Han kommer susande på sin eldrivna flakmoped. I farten frågar jag ­honom om lönesystemet. Är det bra?

– Ja, det är bra. Även om det finns negativa aspekter också, säger han.

Anders Hjort.
Anders Hjort.

Hans pensionerade före detta kollega ­Anders Hjort instämmer.

– Om någon tar ansvar som går utöver det vanliga eller har en kompetens som krävs som de andra inte har, då har jag tyckt att det borde premieras. Det skulle också stimulera dem som vill kompetens­utveckla sig. Men vi har inte hittat någon modell, det har inte blivit av riktigt.

Varför inte?

– Dels har vi haft en så bra löneutveckling, dels har det hänt så mycket ­annat i bolaget så det har inte blivit av.

Marcus Sundell som tog över ordförandeklubban i fackklubben efter Anders säger att han och hans hantverkarkolleger ibland får tillfälliga tillägg om de tar extra ansvar. Men något motsvarande finns inte hos fastighetsskötarna.

– Det kan nog komma, att vi lyfter det med arbetsgivaren, säger Marcus Sundell.

Ovanligt lönesystem

Förbundet uppskattar att cirka 90 procent av medlemmarna omfattas av avtal med individuella löner.

 Övriga har antingen centrala avtal med tarifflöner, vanligt i till exempel avtalen med Gröna arbetsgivare, eller lokala lönesystem som i Västervik.

 Det finns ingen statistik över hur många lokala lönesystem som finns inom Kommunal.