Jag har varit sjukskriven i två månader nu, men jag har fortfarande inte hört något från chefen. Borde de inte höra av sig när man varit sjuk så länge? Jag är rädd att jag inte är välkommen tillbaka när jag väl blir frisk. Riskerar jag att förlora jobbet bara för att jag blivit sjuk?

/ Orolig


SVAR: Din arbetsgivare har ett långtgående ansvar för att du ska kunna komma tillbaka i arbete och en lagstadgad skyldighet att göra en plan för det. Den ska Försäkringskassan få del av. Detta ska göras när någon varit sjuk i 60 dagar. Planen ska upprättas i samråd med den försäkrade, det innebär att din chef måste höra av sig till dig. Försäkringskassan ska se till att ditt behov av rehabilitering klarläggs. Din arbetsgivare har ansvar för att du får en effektiv rehabilitering.

I ditt fall talar mycket för att din arbetsgivare inte har uppfyllt sina skyldigheter. Du bör kontakta din chef och din fackliga företrädare och begära besked om hur planen ser ut. 

En sjukskrivning är som huvudregel inte grund för uppsägning. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd på grund av dennas sjukdom krävs i princip att det är klarlagt att han eller hon inte kommer att kunna utföra något arbete inom sin anställning framöver och att möjligheterna till rehabilitering och omplacering är uttömda. Det kan bli fallet om den anställda beviljas sjukersättning. Ingen av dessa förutsättningar torde vara uppfyllda i ditt fall och du ska inte behöva riskera jobbet på grund av din sjukdom.