– Vill man utreda det ska man naturligtvis göra det. Men vi har inte fått till oss att det varit ett problem innan, säger Therese Lundell, ordförande i Kommunal Dalarna.

Regionstyrelsens personalutskott klubbade i förra veckan att man vill undersöka möjligheten att hindra ovaccinerade personer från att bli anställda i regionen. Detta rapporterade flera lokala medier först om, bland annat P4 Dalarna.

– Eftersom vi vet att ovaccinerade riskerar att smitta mer än dem som är vaccinerade så är det naturligtvis en patientsäkerhetsfråga, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M).

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Utredningen ska ledas av regiondirektören.

Varför behöver ni utreda frågan? Har inte ni som arbetsgivare rätt att ställa i princip vilka krav ni vill på dem som ska anställas?

– Jag tycker det är självklart att det borde vara så.

Varför behöver det utredas i så fall?

– Ja men eftersom det är en fråga som har viss dynamit i sig så tycker jag definitivt vi ska ta reda på hur det är. Samtidigt har vi sedan många år tagit drogtester på alla som ska anställas. Det kan man tycka är ett större ingrepp i så fall i den personliga integriteten än att behöva svara på frågan om jag är vaccinerad eller inte eller om jag kan tänka mig att vaccinera mig.

Hur ska ni veta att människor talar sanning vid anställningsintervjuerna?

– Nej det vet vi ju inte.

Varför tycker ni ändå att det kan vara ett bra verktyg?

– Jag tycker det är jätteviktigt att när vi anställer människor att det är så små risker som möjligt att man smittar patienter och sina arbetskompisar, säger Ulf Berg.

Är det ett problem med vaccinationstäckningen hos personalen i Region Dalarna?

– Jag upplever att vaccinationsviljan är god, speciellt hos våra ungdomar. Men, det här är en principiellt viktig fråga.

Senast den 26 januari ska frågan vara färdigutredd, enligt beslutet i personalutskottet.