– När vi jämfört med andra kommuner i närheten har vi sett att Kumla halkat efter inom vård och omsorg. Det vill vi inte. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger Annica Sjöqvist (S), socialnämndens ordförande. 

Det är ett politiskt beslut som tagits helt utan förhandlingar med de fackliga motparterna. Kommunal i Kumla vill ändå tro att det är deras kritik som till slut fått kommunen att agera.

– Jag tror att det beror ganska mycket på att vi lyft det här gång på gång. Jag tror också att det finns en större rörlighet bland undersköterskor i dag. Förut har det mest varit sjuksköterskor som rört på sig för att få upp sina löner, säger Ann-Sofie Landevåg, facklig företrädare för Kommunal i Kumla.

Beslutet innebär att cirka 400 får höjda löner från och med den 1 juli i år. Slår man ut det på var och en blir det i genomsnitt några hundralappar i lönepåslag.

Kolla medellöner i 24 kommunalyrken.

Medellönen i ditt yrke? Kolla här!

Löner

Exakt hur många av de 400 som är Kommunals medlemmar är oklart. Förutom sjuksköterskor och handläggare gäller beslutet undersköterskor inom äldreomsorgen och stödassistenter inom funktionshinder.

Ann-Sofie Landevåg tror att det åtminstone borde vara 300 medlemmar som berörs. För att få löneökningen krävs att man är månadsavlönad och yrkesutbildad.

300 kommunalare berörs

De nya lönerna ska komma på oktoberlönen om allt går enligt planerna, då också retroaktivt från juli. Precis som vid de vanliga lönerevisionerna fördelas lönerna individuellt. Något som Katrin Norgren, skyddsombud i hemtjänsten tycker är fel.

– Det är bra att de höjer lönerna. Men det vore bättre om alla fick lika rakt över. Individuella löner är inte rättvist gjort tidigare. Vilka löner ska de höja? säger hon.

I genomsnitt, om alla 400 skulle få del av pengarna blir det några hundralappar till var och en. Mest till hemtjänsten där lönerna är lägre. Där blir det i genomsnitt 390 kronor. På boenden och inom LSS blir det genomsnittliga lönepåslaget 270 kronor.

– Någon kan få 500 och någon kan få 100, så det är väldigt olika precis som i vanliga fall när Kommunal och arbetsgivaren gör upp. Det finns ingen garanti att alla får, säger Annica Sjöqvist.

För vissa yrkesgrupper kommer säkert statistiken påverkas men man skulle behöva satsa på till exempel lokalvårdare och kockar. Kumla är på efterkälken i flera grupper.

Ann-Sofie Landevåg, Kommunal

Kommunal tycker att det är synd att bara yrkesutbildade kommer i fråga. Enligt socialnämndens ordförande Annica Sjöqvist är det ändå så pass få som inte har yrkesutbildning.

– Enligt förvaltningen så är ungefär 97 procent av personalen utbildade, vi ligger ovanligt högt i Kumla. Det är vi jättestolta över naturligtvis.

I Kommunalarbetarens lönestatistik har Kumla legat lågt inom flera yrkesgrupper under åren. I vår senaste genomgång som gällde lönerna för 2019 låg medellönerna för både stödassistenter och undersköterskor under rikssnittet. Medellönerna för undersköterska i Kumla (25 453 ) var då bland de tio lägsta i hela landet. Rikssnittet låg på 26 382 kronor det året.

– För vissa yrkesgrupper kommer säkert statistiken påverkas men man skulle behöva satsa på till exempel lokalvårdare och kockar. Kumla är på efterkälken i flera grupper. Det här kan vara en hint till de andra nämnderna i kommunen att de får titta över lönerna, säger Ann-Sofie Landevåg.